Poslanci novelizovali rozpočtové pravidlách pre mestá a obce

29.11.2013

BRATISLAVA 29. novembra (WEBNOVINY) – Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V záujme zabezpečenia stabilného vývoja parametrov rozpočtu verejnej správy vo vzťahu k rozpočtom územnej samosprávy sa v návrhu novely upravujú podmienky pre prijímanie návratných zdrojov financovania, doplňuje sa regulácia zostavovania rozpočtu a vykonávanie jeho zmien počas roka.

Taktiež sa spresňuje režim hospodárenia subjektov územnej samosprávy počas rozpočtového provizória a doplňujú sa podmienky pre obce a vyššie územné celky v ozdravnom režime a nútenej správe.

V návrhu sa rozširuje okruh záväzkových vzťahov o investičné dodávateľské úvery, ktoré sa premietajú v novej definícii dlhu, ako aj v regulácii splátok návratných zdrojov financovania. Návrh okrem toho obsahuje aj opatrenia na zníženie dlhu obcí a vyšších územných celkov v prípade, ak dlh prekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Opoziční poslanci vládny návrh kritizovali. Podľa poslancov za KDH vláda zmenami vyhlásila ekonomickú vojnu mestám a obciam na Slovensku. Zdôraznili, že Smer ide novelou obmedzovať obce pri narábaní s ich financiami a tlačí aj na dobre hospodáriace samosprávy. Poslanci za KDH vyslovili obavu, že nové pravidlá môžu mať negatívny dopad na poskytovanie služieb v oblasti školstva, zdravotníctva či infraštruktúry a v konečnom dôsledku poškodia občanov.