Poslanci rokujú aj o cenách poistného a Obchodnom zákonníku

17.12.2012

BRATISLAVA 17. decembra (WEBNOVINY) – Diskusiou k novele zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi otvorili v pondelok poslanci trinásty deň 11. schôdze parlamentu.

Parlament bude v pondelok rokovať aj o vládnej novele zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorá upravuje postup štátu pri povoľovaní a kontrole rozsiahlejších skládok, spaľovní, rafinérií, bitúnkov, kafilérií, chemických tovární, cementární, sklární, výroby buničiny, papiera, lepenky, kožušín, výroby a spracovania kovov a nerastov a ďalších prevádzok.

Národná rada sa v druhom čítaní bude zaoberať aj novelou Obchodného zákonníka, ktorá by mala v budúcom roku obmedziť maximálnu lehotu splatnosti faktúr v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Novela stanovuje maximálnu lehotu splatnosti na 60 dní, pričom pre subjekty verejného práva, ako sú napríklad vyššie územné celky (VÚC), obce či štátne orgány, by mala platiť len 30-dňová lehota splatnosti.

Návrh novely vychádza podľa ministra spravodlivosti Tomáša Boreca z európskej smernice o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách.

Minister spravodlivosti verí, že tento krok prinesie pozitívne efekty vo vzťahu k platobnej disciplíne.

Rozdielne ceny poistiek pre mužov a ženy, napríklad za havarijné poistenie áut, sa majú na Slovensku stať po 21. decembri minulosťou. Vyplýva to z novely antidiskriminačného zákona, ktorú v pondelok prerokujú poslanci. Zo zákona má príslušné ustanovenie vypadnúť.

Na Slovensku zatiaľ platí, že ak poisťovňa použije rozdiely založené na odlišnosti pohlaví pri stanovení výšky poistného a výpočte poistného plnenia, tak nejde o diskrimináciu. Podmienkou však je, že použitá rodová odlišnosť je určujúcim faktorom pri hodnotení poistného. Slovensko začína tlačiť čas, od 21. decembra nadobudne účinnosť verdikt Európskeho súdneho dvora, ktorým sa v európskej smernici zrušila posledná výnimka na používanie faktora pohlavia pri stanovení ceny, resp. prémií a zliav poistného.

Poslancom zostáva prerokovať 50 bodov z 87-bodového programu 11. schôdze. Hoci pondelok nie je rokovacím dňom parlamentu, poslanci pre rozsah programu a blížiace sa Vianoce zasadnú do lavíc prvý deň predvianočného týždňa o 10:00. Hlasovať o všetkých prerokovaných bodoch sa bude v utorok o 11:00. Na pondelok zároveň Paška zvolal poslanecké grémium, ktoré sa uskutoční o 11:30.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.