Poslanci rozhodnú, či podnikateľom uľahčia život

15.10.2013

BRATISLAVA 15. októbra (WEBNOVINY) – Množstvo ekonomických bodov i zmena volebných kódexov čaká poslancov na 25. schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začína v utorok o 13:00.

Poslanci by mali definitívne rozhodnúť o balíku zákonov, ktoré majú podnikateľom znížiť administratívnu záťaž a pomôcť v boji proti daňovým podvodom. S účinnosťou od 1. júla 2014 by sa mali napríklad zrušiť kolkové známky a zaviesť nové spôsoby platenia poplatkov.

V boji proti daňovým podvodom sa ako jedno z najperspektívnejších opatrení zavádza podávanie kontrolného výkazu pri dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorý by mal priniesť efektívnejšiu a rýchlejšiu kontrolu daňových subjektov. Krížovou kontrolou faktúr podnikateľa s jeho obchodným partnerom by sa mali potlačiť daňové podvodné aktivity. Mali by sa tak odhaliť karuselové podvody, machinácie s faktúrami či monitorovať rizikoví platitelia dane.

SZČO a ich prihlasovacia a odhlasovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni

Parlament bude hlasovať aj o novele zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Základnú dávku v hmotnej núdzi v sume 60,5 eura má štát od začiatku budúceho roka vyplácať len tým plnoletým sociálne odkázaným osobám, ktoré mesačne odpracujú v rámci malých obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác aspoň 32 hodín. Základným predpokladom tejto podmienky však bude, že mu takúto činnosť obec ponúkne.

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) by od roku 2015 už nemali mať prihlasovaciu a odhlasovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni pri platení povinných sociálnych odvodov. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorou sa parlament bude zaoberať v druhom čítaní.

Vznik povinného poistenia, ako aj výšku poistného, dátum jeho splatnosti a údaje týkajúce sa platenia poistného by mala SZČO oznamovať Sociálna poisťovňa.

Úrady by sa mali spájať

Päť regulačných úradov v pôsobnosti ministerstva dopravy sa má začiatkom budúceho roka zlúčiť do dvoch. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) vznikne spojením Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu.

Dopravný úrad pre oblasť železničnej dopravy, civilného letectva a vnútrozemskej plavby (dopravný úrad) vznikne zlúčením Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu SR a Štátnej plavebnej správy. Návrh zákona o zlúčení regulačných úradov predložil minister dopravy Ján Počiatek.

Cestní dopravcovia s vozidlami nad 3,5 tony si zrejme budú môcť uplatňovať zľavu z aktuálnej výšky sadzby mýta po odjazdení určitého množstva kilometrov v príslušnom roku. Počíta s tým návrh nového zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest.

Sadzby mýta sa po novom budú upravovať každoročne k 1. januáru aj podľa indexu spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho roka. Úpravy môžu byť nielen smerom hore, ale aj nadol. Mýto sa zavedie aj na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve samosprávnych krajov, ale na začiatku bude mať nulovú sadzbu z dôvodu monitoringu nákladných vozidiel. Zmeny v mýtnom systéme majú začať platiť 1. januára 2014.

Reč bude aj o elektronických diaľničných známkach

Motoristi sa môžu od začiatku roka 2015 pripraviť na používanie elektronických diaľničných známok spolu so súčasnými papierovými nálepkami. Vyplýva to z návrhu zákona o diaľničnej známke, ktorý zavedie elektronizáciu systému predaja diaľničných nálepiek za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest motorovými vozidlami do 3,5 tony.

Cieľom je postupné nahradenie nálepiek v papierovej forme, ktoré sa na Slovensku využívajú od roku 1996, elektronickou podobou.

Volebná kampaň má stáť najviac tri milióny eur

Poslanci by mali rozhodnúť aj o zmenách vo volebných kódexoch. Politické strany budú môcť po novom na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac tri milióny eur, kandidáti na prezidenta maximálne pol milióna eur a nezávislí kandidáti na predsedov samosprávnych krajov najviac štvrť milióna eur, rovnako ako kandidáti na primátorov Bratislavy a Košíc.

Všetci budú povinne zverejňovať údaje nielen o tom, koľko peňazí na kampaň minuli, budú tiež musieť informovať, odkiaľ peniaze majú. Zákon umožní prijímanie finančných darov stranou výlučne prevodom na účet strany. Zavádza evidenciu o daroch a darcoch na webovom sídle politickej strany, sprísňujú sa pravidlá pre prijímanie darov a ich evidenciu. O návrhoch sa zatiaľ vedie diskusia.

Počet prvákov v jednej triede základnej školy sa napokon zvyšovať nebude. Ministerstvo školstva ustúpilo od plánu zvýšiť maximálny počet v triede zo súčasných 22 na 25 detí. Limity na triedu sa zvýšia len na druhom stupni, a to o jedného žiaka. Vyplýva to z novely školského zákona z dielne rezortu školstva.

Okrem maximálneho počtu žiakov v triedach novela stanovuje aj ich najnižší počet. Počet žiakov na triedu v piatom až deviatom ročníku základných škôl by sa mal zvýšiť z 28 na 29. Prvákov by malo napokon ostať v triede toľko, koľko doteraz, teda 22 detí.