Poslanci schvaľujú zákony, ktoré zaťažujú peňaženky občanov

BRATISLAVA 26. februára (WEBNOVINY) – Poslanci Národnej rady SR schválili v minulom roku výrazne viac zákonov, ktoré peňaženky slovenských občanov zaťažili, ako noriem, ktoré peňaženky občanov odbremenili.

Konštatuje to na základe analýzy schválených zákonov Nadácia F. A. Hayeka, ktorá schválené normy zhodnotila spolu so Združením daňových poplatníkov Slovenska.

Z celkového počtu 97 schválených zákonov bolo podľa informácií zverejnených nadáciou 37 % takých, ktoré finančne zaťažovali peňaženku občanov a podnikateľov a 15 % takých, ktoré naopak šetrili peňaženku občanov a podnikateľov.

Ostatné zákony podľa autorov analýzy nemali vplyv na peňaženku občanov.

„Vláda v minulom roku kládla veľký dôraz na konsolidáciu verejných financií, väčšina opatrení sa však dotýkala práve príjmovej strany verejných financií. Z noriem, ktoré mali vplyv na finančné zaťaženie občanov, mali takmer tri štvrtiny negatívny dopad. Išlo tak najmä o zvyšovanie daní, odvodov, poplatkov, pokút a iných povinných platieb občanov a podnikateľov voči štátu a iným orgánom verejnej správy,“ uvádza nadácia F. A. Hayeka.

Nadácia spolu so združením daňových poplatníkov zhodnotili prijaté legislatívne zmeny aj z pohľadu ich dopadu na samotné podnikateľské prostredie. Podľa výsledkov analýzy bolo zo schválených 97 zákonov 37 % takých, ktoré zhoršovali podnikateľské prostredie a 24 % takých, ktoré ho naopak zlepšovali.

„V počte zákonov, ktoré mali na podnikateľské prostredie negatívny dopad, viedla 11. schôdza. Na tej bolo definitívne, t. j. v 3. čítaní, schválených až 12 zákonov s negatívnym dopadom na podnikateľské prostredie. V žiadnej zo schôdzí navyše nebolo v 3. čítaní schválených viac zákonov s pozitívnym vplyvom na podnikateľské prostredie ako s negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie,“ dodáva Nadácia F. A. Hayeka.

V rámci projektu Poslanci pod lupou analyzovala Nadácia F. A. Hayeka v spolupráci so Združením daňových poplatníkov Slovenska 12 schôdzí NR SR 6. volebného obdobia v minulom roku. Cieľom projektu je podľa autorov upozorniť slovenskú verejnosť na vplyv rozhodovania politikov na peňaženky občanov a na podnikateľské prostredie a pracovné miesta.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...