Poslanci zrušili poplatky za úverové účty v bankách

BRATISLAVA 15. mája (WEBNOVINY) – Banky a iné finančné domy poskytujúce spotrebiteľské úvery nebudú môcť žiadať od klientov poplatky za vedenie úverového účtu.

A to vtedy, ak je vedenie podmienkou úverového vzťahu a nebudú môcť pýtať poplatky za úkony, ktorých poskytnutie neslúži potrebám spotrebiteľa a slúži len potrebám finančnej inštitúcie.

Vyplýva to z novely zákona o bankách, ktorú v stredu schválil parlament. Účinnosť sa navrhuje od 10. júna tohto roka.

Čo sa týka oprávnenosti poplatkov za úverové účty, novela rieši budúcnosť zákazom takýchto poplatkov. Oprávnenosť takýchto poplatkov v minulosti budú môcť rozhodovať podľa bankovej asociácie len súdy, obdobne ako je to v Nemecku alebo Českej republike.

Z novely ďalej vyplýva, že zákaz vyberať poplatky sa nebude týkať presne definovaných typov úverov, pri ktorých je vedenie úverového účtu dôležité pre obidve zmluvné strany. Takými sú napríklad platobný účet, bežný účet umožňujúci povolené prečerpanie, kreditná karta.

Súhlas klienta k nadštandardným službám

Prešiel aj pozmeňujúci návrh poslanca Miroslava Beblavého z SDKÚ, ktorý ním chcel spresniť formuláciu ohľadom vyberania poplatkov za vedenie úverového účtu. Na finančnom trhu sa totiž podľa Beblavého nepohybujú len „slušné“ úverové subjekty, ktoré by si mohli výklad práva vykladať po svojom. Úverové subjekty tak budú musieť získať súhlas klienta, keď inštitúcia bude chcieť vyberať poplatok za „nadštandardnú službu“.

Pozmeňujúci návrh poslanca Radoslava Procházku, ktorý chcel zvýšiť informovanosť a ochranu spotrebiteľov, najmä tých v dôchodkovom veku, neprešiel. Zákon o bankách zároveň rieši to, aby sa ustanovenie týkajúce sa bezplatného úplného alebo čiastočného predčasného splatenia hypotekárneho úveru vzťahovalo aj na hypotekárne úvery s variabilnou úrokovou sadzbou, ak sa počas predchádzajúceho roka nezmenila.

Hypotéky zahraničným bankám ostávajú

Ministerstvo financií nakoniec upustilo od plánu zakázať pobočkám zahraničných bánk poskytovať klasické hypotekárne úvery. Pôvodný návrh hovoril o tom, že v prípade, ak banka, ktorá poskytuje osobitné hypotekárne obchody, ukončí svoju činnosť a pretransformuje sa na pobočku zahraničnej banky, čím jej pohľadávky a záväzky prevezme nástupnícka zahraničná banka, nároky klientov z hypotekárnych obchodov zostávajú až do vysporiadania týchto obchodov zachované.

No nové hypotekárne obchody by už pobočka nemohla vykonávať. „Slovenská banková asociácia dlhodobo podporuje myšlienku jednotného finančného trhu v rámci Európskej únie, a preto privítala zmenu stanoviska ministerstva financií,“ uviedla hovorkyňa bankovej asociácie Monika Klobušická.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...