Poslanec Osuský chce schvaľovať stimuly v parlamente

14.1.2013

BRATISLAVA 14. januára (WEBNOVINY) – Zákon o poskytovaní investičnej pomoci je neustále predmetom najrôznejších zmien.

Do Národnej rady SR (NR SR) už smeruje najnovšia vládna novela zákona o investičnej pomoci.

Meniť tento zákon by však chcel na nadchádzajúcej januárovej schôdzi aj opozičný poslanec Peter Osuský.

Poslanec klubu SaS je presvedčený, že definitívne slovo pri poskytovaní investičných stimulov by mali mať poslanci parlamentu. Doteraz stačí na poskytnutie štátnej pomoci zahraničnému či domácemu investorovi súhlas vládneho kabinetu.

“Navrhujem, aby sa o poskytovaní stimulov nerozhodovalo len na úrovni vlády, ale aby takéto rozhodnutia podliehali širšej diskusii, odbornej, ale aj politickej, aby takéto rozhodnutie bolo vždy urobené až po zvážení všetkých dopadov a vplyvov, ktoré môže priniesť, a teda aby takéto rozhodnutia boli robené na základe dôkladného uváženia. Tomu má pomôcť rozhodovanie nielen na úrovni vlády, ale aj na úrovni NR SR,“ zdôvodnil svoje kroky poslanec Osuský, ktorý už novelu zákona predložil na rokovanie parlamentu.

Investori budú tvoriť pracovné miesta

Vládny kabinet sa vo svojej novele zákona o investičnej pomoci skôr sústredil na vylepšenie podmienok pre jej poskytovanie, ako aj na sprísnenie určitých kritérií, podľa ktorých sa stimuly budú investorom schvaľovať.

Domáci ako aj zahraniční investori, ktorí sú už etablovaní na Slovensku, budú musieť po novom pri žiadaní investičnej pomoci vytvoriť nové pracovné miesta.

Čistý nárast pracovných miest nesmie byť menší ako 15 % nových pracovných miest z priemeru za posledných dvanásť mesiacov, nesmie však byť menší ako 40 zamestnancov. Etablovaní investori žiadajúci od štátu stimuly budú musieť taktiež rozšíriť výrobu, a to o minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky.

Prijímateľ investičnej pomoci bude musieť podľa nových pravidiel taktiež zachovať počet novovytvorených pracovných miest najmenej päť rokov odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta. Ministerstvo v novele zákona navrhuje pre investorov žiadajúcich stimuly aj zníženie minimálnej výšky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku zo 7 mil. eur na 5 mil. eur.

Zmení sa vzdelanostná štruktúra

V okrese, kde je nezamestnanosť najmenej o 50 % vyššia ako miera nezamestnanosti na Slovensku, navrhuje ministerstvo minimálnu výšku na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok znížiť z 3,5 mil. eur na 3 mil. eur. Vláda tak chce vytvoriť predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, najmä malých a stredných podnikateľov.

Ministerstvo chce sprísniť podmienky na poskytovanie štátnej pomoci v technologických centrách a v centrách strategických služieb. Takíto investori musia zvýšiť vzdelanostnú štruktúru zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov budú po novom v spomínaných centrách tvoriť minimálne 70 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním. “Cieľom je podpora takých centier, kde sa predpokladá väčšia sofistikovanosť predmetu činnosti a náročnosť na vysokoškolské vzdelanie zamestnancov,“ dodal rezort hospodárstva.

Zákon by mal podľa plánov ministerstva hospodárstva, ktoré chce naďalej prioritne poskytovať stimuly vo forme daňových úľav, nadobudnúť účinnosť od apríla tohto roka.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.