Pošta chce zvýšiť ceny od nového roka

25.10.2012

BRATISLAVA 25. októbra (WEBNOVINY) – Slovenská pošta, a.s. vo štvrtok oznámila, že predložila Poštovému regulačnému úradu návrh na úpravu cien univerzálnych poštových služieb v tuzemskom styku od 1. januára 2013.

Finančný dopad zvýšenia cien poštovného na jedného obyvateľa bude podľa pošty predstavovať 0,075 eura mesačne.

V medzinárodnom poštovom styku sa ceny nemenia a zostávajú na úrovni sadzieb platných v tomto roku.

Poslednú úpravu cien spoločnosť realizovala pred tri a pol rokmi, celková predpokladaná ročná inflácia za roky 2009 až 2013 dosiahne 12,23 %.

„Pôvodný plán predchádzajúceho manažmentu počítal s navýšením približne o 20 percent, súčasné vedenie pošty sa však rozhodlo ho prehodnotiť a pripravilo novú úpravu cien s minimálnym dopadom na obyvateľstvo,“ informoval vo štvrtok generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker.

O úpravu cien pošta žiada aj v spojitosti s udelením poštovej licencie, ktorá jej od 1. januára 2013 ukladá špecifické povinnosti, najmä vykonávať vymedzený rozsah univerzálnej poštovej služby a plniť požiadavky na kvalitu univerzálnej poštovej služby.

„Úpravu cien si vyžiadali faktory, ktoré vo významnej miere ovplyvňujú rast nákladov, predovšetkým neustály trend poklesu podaných zásielok, hlavne listov 2. triedy, reklamných adresovaných zásielok, balíkov, ale aj poukazov poštového platobného styku. Ďalším dôvodom sú rastúce ceny pohonných hmôt, energií a služieb,“ uviedla Andrea Pivarčiová z odboru komunikácie Slovenskej pošty.

Napriek poklesu podaných tradičných poštových zásielok Slovenská pošta plánuje pokračovať v rozvoji nových elektronických služieb, ako aj obslužných služieb verejnej správy, ktoré plánuje priniesť bližšie k občanom a podnikateľom.

Nové elektronické služby, ktoré pošta zaviedla do praxe, už môžu jej klienti naplno využívať. Na svojich pilotných pobočkách poskytuje pošta služby verejnej správy, ako napríklad novozavedenú možnosť výpisu z Obchodného registra na právne účely, a v budúcnosti plánuje sprístupniť aj ďalšie služby verejnej správy.