Poštová banka žaluje Grécko, porušilo práva investorov

BRATISLAVA 7. mája (WEBNOVINY) – Poštová banka a jej akcionár, spoločnosť Istrokapital SE, podali na medzinárodný rozhodcovský súd žalobu proti Grécku.

Dôvodom je nútená výmena gréckych štátnych dlhopisov z marca 2012. Žalobu proti Grécku podali na Medzinárodné stredisko pre riešenie investičných sporov (ICSID).

Ako ďalej uviedla Poštová banka, podľa dostupných informácií ide doposiaľ o prvú takúto žalobu voči Grécku.

Ako povedal generálny riaditeľ Poštovej banky Marek Tarda, Grécko prijalo opatrenia, ktorými sa porušili medzinárodné dohody. „Tým nás pripravilo o hodnotu našej investície. Je našou povinnosťou ochraňovať naše investície a bojovať za svoje práva,“ povedal Tarda. Stratu banky z gréckych dlhopisov vysporiadala spoločnosť Istrokapital SE.

Grécko prijalo podľa Poštovej banky vnútroštátnu legislatívu, ktorá jednostranne a spätne zmenila emisné podmienky štátnych dlhopisov. Žiadna iná krajina podľa vyjadrení banky neprijala takéto opatrenia v súvislosti s reštrukturalizáciou vlastného dlhu.

Poštová banka a spoločnosť Istrokapital SE tvrdia, že takýto postup predstavuje porušenie povinností Grécka vyplývajúcich z platných dvojstranných investičných dohôd, ktoré má Grécko uzatvorené so Slovenskom a s Cyprom. Tie garantujú spravodlivé a rovné zaobchádzanie s investormi.

Poštovú banku a Istrokapital SE zastupujú v rozhodcovskom konaní americká medzinárodná advokátska kancelária Debevoise & Plimpton LLP, pod vedením Davida W. Rivkina a Catherine M. Amirfar a pražská advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners, pod vedením Mareka Vojáčeka a Dušana Sedláčka.

Poštová banka vznikla na konci decembra 1992 a svoju činnosť začala 1. januára 1993. Na základe zmluvy so Slovenskou poštou predáva svoje produkty a služby aj prostredníctvom vyše 1 500 pôšt umiestnených na celom území Slovenska.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...