Poštová banka žaluje vydavateľa Trendu, začal sa súd

BRATISLAVA 27. januára (WEBNOVINY) – Vlaňajší článok týždenníka Trend, ktorý informoval o špekulatívnom účtovaní v rámci hospodárenia Poštovej banky za rok 2011, sa napokon dočkal aj súdnej dohry.

Poštová banka sa v dvoch žalobách domáha uverejnenia tlačovej opravy a odpovede. Súdne konanie sa začalo v piatok. Trend vo svojom článku poukázal na podmienený názor audítora, podľa ktorého banka neúčtovala v roku 2011 korektne.

Aj keď utrpela veľké straty pre značné investície do gréckych dlhopisov, vykázala hrubý zisk vyše 7 mil. eur.

Keď totiž koncom roka dostala peniaze od J&T na vykrytie straty zo zlej investície, transakciu zaúčtovala tak, že strata jej výsledok prakticky neovplyvnila.

Podľa audítorskej spoločnosti KPMG však banka nemala vklad J&T prehnať cez výkaz ziskov a strát a umelo si tým nafúknuť výnosy. Účtovná operácia sa mala prejaviť ako transakcia s vlastníkom vo vlastnom imaní bankového domu.

Viac ako dvestomiliónová strata

Poštová banka tak za rok 2011 mala vykázať stratu prevyšujúcu 200 mil. eur. Najväčšiu v tunajšom bankovom sektore za viac než dekádu, uviedol vo svojom článku týždenník Trend.

Keby ju ukázala, dostala by sa výsledkom hospodárenia jednorazovo do takých hĺbok ako VÚB či Slovenská sporiteľňa v 90. rokoch, keď ich štát musel ozdravovať a privatizovať.

„Išlo o mimoriadne veľkú investíciu, keďže banka umiestnila v prvom polroku do gréckych dlhopisov dvojnásobok vlastného imania. A svoju riskantnú investíciu dlhý čas verejne zapierala,“ uviedol pre agentúru SITA konateľ vydavateľa Trendu Oliver Brunovský.

„Najvyššieho predstaviteľa banky sme opakovane žiadali o poskytnutie rozhovoru, kde by okolnosti tejto investície mal možnosť na väčšom priestore a v potrebných súvislostiach vysvetliť, ten ale túto príležitosť nevyužil a banka, naopak, investíciu pred verejnosťou tajila,“ vysvetlil okolnosti vzniku článku. Brunovský pritom považuje za pozoruhodné, že banka ich vydavateľstvo nežalovala za pasáže týkajúce sa samotnej podstaty investície.

Druhý právny krok banky

Poštová banka sa ešte minulý rok po zverejnení článku voči tvrdeniam týždenníka Trend ohradila. „Článok výrazným spôsobom poškodzuje dobré meno banky a banka ho považuje za útok nielen na ňu samotnú, ale aj na akcionárov banky a jej manažment,“ uvádza banka.

Zároveň dodala, že polročná účtovná závierka Poštovej banky potvrdila korektný spôsob vykazovania finančných údajov.

Žaloba Poštovej banky voči Trendu je už druhým právnym krokom banky v tomto roku, ktorý sa týka jej značných investícií do gréckych dlhopisov.

Po tom, ako nedávno neznámy autor zverejnil na internete dokument, podľa ktorého má banka pre rizikové investície zápornú výšku vlastných zdrojov, resp. blízku nule, a že spĺňa zákonné predpoklady na zavedenie nútenej správy už pár mesiacov, podala Poštová banka trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy.

„Banka plní a plnila všetky zákonné ukazovatele obozretného podnikania a postupuje v súlade s platnou legislatívou,“ uviedla banka. Podobné stanovisko zaujala aj Národná banka Slovenska (NBS). Jej hovorkyňa Petra Pauerová na margo dokumentu potvrdila, že Poštová banka podniká obozretne, dodržiava všetky stanovené limity a v súčasnosti je schopná plniť záväzky voči svojim vkladateľom.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...