Poštovej banke sa darí, rastie rýchlejšie, než trh

BRATISLAVA 26. marca (WBN/PR) – Poštová banka má za sebou ďalší úspešný rok, keď z minuloročného hospodárenia vykázala rast vo všetkých kľúčových ukazovateľoch a zlepšila tak svoju trhovú pozíciu. Úverové portfólio banky narástlo medziročne o 25,3 %, primárne zdroje banky vzrástli o 6,5 % a banka dosiahla zisk vo výške 67,5 mil. eur. Aktuálne je banka partnerom už miliónu klientov.

Banka vykázala čistý zisk 67,5 mil. eur
Poštová banka uzavrela rok 2012 s čistým ziskom 67,5 mil. eur. Úverové portfólio banky v porovnaní s rokom 2011 vzrástlo o 25,3 % a dosiahlo úroveň 1,7 mld. eur. Objem poskytnutých spotrebných úverov dosiahol úroveň 503,4 mil. eur, čo predstavovalo medziročný 22,5 %-ný nárast.

„Hospodárske výsledky za uplynulý rok potvrdzujú trend najdynamickejšie rastúcej retailovej banky. V období, keď segment čelí negatívnym trendom, Poštová banka rastie vo všetkých kľúčových ukazovateľoch. Dynamikou rastu sme už piaty rok po sebe vo vybraných ukazovateľoch predbehli samotný trh. V stave úverov pre obyvateľstvo sme v medziročnom porovnaní rokov 2011 a 2012 rástli o viac ako 20 %, pričom trh zaznamenal rast na úrovni približne 10 %. Podobná situácia je aj v oblasti retailových vkladov, kde sme medziročne zaznamenali 13% nárast stavu vkladov, pričom trh sa hýbal na úrovni 6 %,“ uviedol Marek Tarda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky.

Rástli aj primárne zdroje banky
Rastový trend si Poštová banka zachovala aj v oblasti primárnych zdrojov od klientov. Tie k 31. 12. 2012 dosiahli výšku 2,8 mld. eur a medziročne tak vzrástli o 173,5 mil. eur. Najväčšiu dynamiku rastu dosiahli termínované vklady, kde medziročne vzrástol ich objem o 12,0 % na 1,8 mld. eur. Obľube sa pritom tešili najmä dlhšie splatnosti termínovaných vkladov. Vzrástli aj objemy na osobných účtoch a banke sa v roku 2012 podarilo zriadiť viac ako 100 tisíc nových osobných účtov.

Potvrdenie pozície silného retailového hráča
Cieľom banky je aj v roku 2013 udržať výkonnosť napriek zhoršujúcim sa ekonomickým predpovediam. Zároveň chce využiť potenciál najväčšej predajnej siete a pracovať ďalej s aktuálne miliónovou klientskou bázou. „Očakávame opäť rast v kľúčových oblastiach biznisu – najmä v úveroch. Aj naďalej plánujeme posilňovať klientsky servis a dostupnosť banky a to nielen rozširovaním obchodných miest ale aj siete bankomatov. Napriek legislatívnym dopadom chceme aj v roku 2013 potvrdiť pozíciu silného retailového hráča na slovenskom bankovom trhu,“ doplnil Marek Tarda.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...