Potvrdili sa pozitívne ratingy poisťovne Allianz SE

BRATISLAVA 30. apríla (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s potvrdila nemeckej poisťovni Allianz SE rating finančnej poisťovacej sily (IFSR) na stupni Aa3.

Zároveň jej potvrdila rating dlhodobých nezabezpečených záväzkov na stupni Aa3 a rating podriadených záväzkov na úrovni A2. Výhľad ratingov však zostáva negatívny.

Utorkové potvrdenie hodnotenia úverovej spoľahlivosti poisťovne Allianz SE podľa agentúry odzrkadľuje dobrý podnikateľský profil skupiny, ktorý podporuje výborná geografická a podnikateľská diverzifikácia. Prednosťou skupiny je aj silný finančný profil, dobrá kapitalizácia, finančná flexibilita a vynikajúca ziskovosť.

Agentúra Moody’s však konštatovala, že negatívny výhľad ratingov Allianz SE odzrkadľuje možné riziko zhoršenia kvality jej aktív, kapitálovej primeranosti, ziskovosti a finančnej flexibility vyplývajúce z rizika zhoršenia úverovej spoľahlivosti a ekonomického prostredia v štátoch, v ktorých Allianz podniká.

Agentúra poznamenala, že riziko by mohlo nastať, ak by sa napríklad zhoršila úverová kvalita Španielska alebo Talianska.

Allianz pôsobí na Slovensku od roku 1993, keď začala svoju činnosť ako Allianz poisťovňa. Bývalú štátnu Slovenskú poisťovňu získala v júli 2002 a zlúčila sa s ňou v januári 2003.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...