Požičiavanie priamo medzi ľuďmi dosahuje rekordné hodnoty

8.10.2012

BRATISLAVA 8. októbra (WEBNOVINY) – Kolektívne pôžičky – na Slovensku ešte málo známy pojem, ale v zahraničí malá revolúcia vo svete financií.

Kolektívne pôžičky sú pôžičky priamo medzi ľuďmi. Pri tomto modeli požičiavania sa vynechávajú finančné inštitúcie, najmä banky, čím je žiadateľom umožnené získať pôžičky za výhodnejších podmienok a investorom lepšie zhodnotiť svoje investície.

Tento jednoduchý koncept sa už pri svojom vzniku v roku 2005 zdal byť myšlienkou s obrovským potenciálom.

Dnes je už toto odvetvie vo svete výrazne rozšírené a má podporu širokej masy ľudí, ktorí si potrebujú požičať a ľudí, ktorí chcú investovať časť svojich úspor. S viac ako 100% medziročným rastom predstavujú kolektívne pôžičky vo svete jedno z najrýchlejšie rastúcich odvetví.

Len v Spojených štátoch dosiahli od svojho vzniku v roku 2006 hranicu 1 miliardy USD. Lending Club, celosvetový líder v kolektívnom požičiavaní, od svojho vzniku sprostredkoval pôžičky v celkovej výške 700 miliónov USD a Prosper, druhý najväčší hráč, 300 miliónov USD. Očakáva sa, že hranica 2 miliárd USD bude dosiahnutá už v priebehu nasledujúcich 12-tich mesiacov.

Vo Veľkej Británii dosiahli kolektívne pôžičky hranicu 250 miliónov libier. Portál Zopa od svojho vzniku v roku 2005 sprostredkoval pôžičky za viac ako 200 miliónov libier. Funding Circle prevýšil hranicu 34 miliónov libier a RateSetter hranicu 24 miliónov libier.

V tejto súvislosti Andy Haldane, riaditeľ the Bank of England povedal: „Nie je dôvod, aby sa koneční dlžníci a koneční investori nemohli spojiť priamo. Banky ako sprostredkovatelia sa môžu postupom času stať nadbytočným článkom celej reťaze… Nie sú to akcie a nie je to ani bankový účet. Je to miesto, kde sa stretáva dopyt priamo s ponukou, eBay na peniaze.“

Prečo dosiahli Kolektívne pôžičky takú popularitu?

1. Investori môžu získať až dvojčíselné výnosy
Po rokoch nízkeho úročenia bankových vkladov a iných foriem investícií ľudia hľadajú alternatívy ako zhodnotiť svoje úspory. Kolektívne pôžičky štandardne dosahujú čistú výnosnosť 6 % – 10 % a nebýva zriedkavosťou, že je to ešte viac. Aj napriek riziku defaultu, ktoré investori znášajú, sú čisté výnosy výrazne vyššie ako pri tradičných formách investovania.

2. Vysoké percento splácania pôžičiek zo strany dlžníkov
Niektoré názory, že kolektívne pôžičky sú rizikovejšie a ponúkajú iba oportunistické financovanie pre slabých dlžníkov, ktorí nemôžu dostať úvery od bánk, sa ukázali ako nesprávne. Rizikový profil dlžníkov pri kolektívnych pôžičkách je často vysoko nadpriemerný a predstavuje dlžníkov, ktorí jednoducho iba hľadajú na trhu lepšie podmienky pre svoje úvery. I z tohto dôvodu sú úrovne nesplatených pôžičiek v prípade kolektívnych pôžičiek rovnako dobré, ak nie lepšie, ako v prípade bánk. Anglická Zopa napríklad dosahuje celkový default rate len 0,9 %.

3. Dlžníci chcú konsolidovať svoje pôžičky a dlhy na kreditných kartách
Najčastejší účel využitia pôžičiek cez portály kolektívneho investovania je konsolidácia starších pôžičiek a dlhov z kreditných kariet. Ľudia sa snažia týmto spôsobom dostať sa z dlhov, ktoré musia splácať, a ktoré nesú oveľa vyššie úroky ako tie, ktoré môžu získať pomocou kolektívneho požičiavania. Pôžičiek s vysokými úrokmi je medzi obyvateľstvom stále veľmi veľa.

Už aj na Slovensku pôsobí spoločnosť, ktorá ponúka Kolektívne pôžičky. Nedávno vznikol portál Žltý melón (www.zltymelon.sk), ktorý ako prvý začal ponúkať Kolektívne pôžičky na našom trhu.

Zdroj: BBC, TechCrunch.com