Prešovčania budú mať nový obchvat, peniaze dostanú

11.7.2012

BRATISLAVA 11. júla (WEBNOVINY) – Minister dopravy Ján Počiatek rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z eurofondov na výstavbu obchvatu Prešova.

Uvoľnilo sa vyše 41 mil. eur z Operačného programu Doprava na financovanie novej cesty, ktorá odľahčí preťaženú dopravu v centre tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Práce na preložke cesty prvej triedy č. 68 v úseku odbočka Škultétyho – ZVL začali koncom júna.

„Investícia do štvorkilometrového predĺženia Nábrežnej komunikácie podstatne zlepší dopravu v Prešove. Nová cesta odkloní tranzitnú dopravu z Košíc smerom do Popradu dovtedy, kým sa postaví úsek diaľnice D1 Prešov západ – juh. Zároveň je kľúčovým predpokladom pre realizáciu perspektívnych rozvojových programov v južnej zóne mesta“, vyhlásil minister dopravy Ján Počiatek.

Nová cesta uľahčí život v meste

Po plánovanom dokončení prác v marci 2015 nová štvorprúdová cesta skráti jazdný čas, zníži spotrebu paliva a tiež tvorbu emisií a hluku, čo prinesie zlepšenie životného prostredia obyvateľom tohto krajského mesta. Preložka cesty prvej triedy v Prešove prevedie o tri roky tranzitnú dopravu mimo centra mesta v smere západ – juh. Investorom stavby štvorpruhovej komunikácie v dĺžke štyroch kilometrov je Slovenská správa ciest.

Slovensko-španielske stavebné združenie v zložení Hant BA DS, a.s. Považská Bystrica (vedúci člen) a ANIK, s.r.o. Bratislava (je už v likvidácii) má vykonať práce za 26,69 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), respektíve za vyše 32 mil. eur, vrátane DPH.

Zmluvná cena predstavuje 56,3 % z odhadovaných nákladov výstavby cesty 47,42 mil. eur bez DPH. Projekt bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava. Hant začal prípravné práce na stavbe cesty už v deň podpisu zmluvy 8. júna.

Rekonštruovať sa budú aj staré komunikácie

„Prvou aktivitou bude archeologický prieskum a následne odhumusovanie, ktoré prebehne v
auguste. Tak ako pri iných stavbách budeme spolupracovať so spoločnosťou ANIK a ďalšími overenými dodávateľmi. Vzhľadom na skoro ročný časový posun oproti pôvodnému termínu musíme prehodnotiť ponuky našich subdodávateľov a spracovať nový dodávateľský systém,“ uviedla pre agentúru SITA Miriam Bayerová z materskej spoločnosti Hant BA, a.s.

V závislosti od charakteru prác a harmonogramu postupu stavby by malo na nej pracovať priemerne 140 až 300 pracovníkov. Projekt zahŕňa výstavbu nového cestného úseku v dĺžke 2,2 kilometra, rekonštrukciu existujúcich ciest v rozsahu okolo 1,6 kilometra, výstavbu a úpravu celkom ôsmich mostných objektov a výstavbu či úpravu troch križovatiek.

Nový cestný úsek nadväzuje na už zrealizovaný úsek preložky cesty prvej triedy na Nábrežnej komunikácii. Cesta bude sčasti vedená obytnou zástavbou, po prechode riekou Torysa bude ďalej súbežne vedená okrajom priemyselnej zóny. Na konci sa napojí do navrhovanej okružnej križovatky pri ZVL, ktorá je rozhodujúcim dopravným uzlom v južnej časti Prešova. Cesta je navrhnutá ako štvorpruhová komunikácia so stredným deliacim pásom, na ľavej strane s chodníkom širokým 1,5 metra.