Prevod bezcenných akcií na FNM by mohol zlacnieť

13.2.2012

BRATISLAVA 13. februára (WEBNOVINY) – Ministerstvo financií chce zjednodušiť a zlacniť prevod tzv. bezcenných cenných papierov na Fond národného majetku (FNM) SR.

Podľa rezortu sa ukázalo, že problematika prevodu cenných papierov bez hodnoty na fond je pomerne komplikovaná, a to najmä pre tých, ktorí sa k takýmto akciám dostali v rámci dedičského konania.

„Môže ísť o desaťtisíce takýchto majetkových účtov, pričom ich zrušenie a prevod na FNM je náročný proces z časového, procedurálneho a v neposlednom rade aj finančného hľadiska. Mnohí ľudia tiež dostávajú vyúčtovanie za vedenie účtov ich zosnulých príbuzných,“ uviedol v pondelok hovorca ministerstva financií Martin Jaroš.

Vzniká pracovná skupina

Rezort financií preto začal minulý týždeň o týchto otázkach diskutovať s Centrálnym depozitárom cenných papierov (CDCP) a v pondelok sa na jeho podnet začala tvoriť aj odborná pracovná skupina, ktorá by mala v priebehu dvoch až troch týždňov navrhnúť riešenie, ktoré by celú procedúru prevodu cenných papierov bez hodnoty zjednodušilo a zlacnilo.

„V pracovnej skupine by okrem zástupcov CDCP a MF SR mali byť aj odborníci z rezortu spravodlivosti, Fondu národného majetku SR, Národnej banky Slovenska, notárskej komory a ďalších relevantných strán,“ dopĺňa Jaroš.

Ak sa ukáže, že súčasný zákonom daný časový rámec na bezplatný prevod akcií na FNM je nepostačujúci, ministerstvo financií je pripravené otvoriť aj otázku predĺženia lehoty na prevod cenných papierov za koniec roka 2012.

Bezodplatný prevod akcií na FNM je v súčasnosti podľa legislatívy možný len do konca tohto roka. Koncom vlaňajška totiž nadobudlo účinnosť ustanovenie novely zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorú na svojej decembrovej schôdzi schválila Národná rada SR a ktorá limituje bezodplatný prevod zaknihovaných cenných papierov na FNM.

Výpis z účtu je bezplatný

Možnosť bezplatného prevodu cenných papierov na fond pritom existuje od 1. októbra 2009.

Cenné papiere z prvej vlny kupónovej privatizácie v zmysle zákona eviduje CDCP. Každý, kto sa zapojil do prvej vlny kupónovej privatizácie a získal v nej cenné papiere, má v centrálnom depozitári zriadený svoj účet.

Občania môžu požiadať o výpis z účtu v depozitári bezplatne na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty alebo na pobočkách spoločnosti RM-S Market.

Ak sa rozhodnú, že cenné papiere pre nich nemajú hodnotu, môžu ich bezodplatne previesť na FNM, ktorý za nich uhradí poplatok za vedenie účtu majiteľa.

V prípade prevodu cenných papierov FNM prevezme fond na seba povinnosť uhradiť poplatok za vedenie účtu majiteľa, nielen za rok 2011, ale aj za dva predchádzajúce roky.