Prezident Gašparovič podpísal zmluvu o trvalom eurovale

9.7.2012

BRATISLAVA 9. júla (WEBNOVINY) – Vznik trvalého eurovalu už ratifikoval aj prezident Ivan Gašparovič.

Ako v pondelok informovalo tlačové oddelenie Kancelárie prezidenta SR, hlava štátu podpísala ratifikačnú listinu k zmluve o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM).

Okrem toho podpísal aj ratifikačnú listinu k rozhodnutiu Európskej rady, ktorým sa mení zmluva o fungovaní únie tak, aby mechanizmus pre stabilitu mohol vzniknúť. Ratifikačný proces trvalého eurovalu je tak na Slovensku zavŕšený.

Poslanci rozhodli v júni

Vznik Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) dostal súhlas slovenského parlamentu ešte v piatok 22. júna.

Poslanci podľa očakávania odsúhlasili návrh na súhlas s ratifikáciou zmluvy o trvalom eurovale výraznou väčšinou hlasov.

Za návrh hlasovalo 118 z celkovo 144 poslancov, proti bolo 20 poslancov a zdržalo sa 5 zákonodarcov. Nehlasoval jeden poslanec.

Najväčším kritikom mechanizmu bola opozičná SaS. Za ratifikáciu však hlasovala aj väčšina opozície. Európsky mechanizmus pre stabilitu má byť určitou formou menového fondu v Európe. Jeho úlohou bude pomáhať krajinám, ktoré nebudú schopné refinancovať svoj dlh na finančných trhoch alebo sa ocitnú v problémoch s finančným sektorom.

Na rozdiel od Európskeho finančného stabilizačného nástroja, takzvaného dočasného eurovalu (EFSF), ktorý fungoval na báze záruk za emitované dlhopisy, sa do Európskeho mechanizmu pre stabilitu, teda trvalého eurovalu (ESM), bude prispievať priamo. A to upisovaním akcií na základnom imaní spoločnosti, ktoré bude predstavovať 700 mld. eur. Z toho 80 mld. eur bude vo forme splatených akcií a zvyšných 620 mld. eur záruk vo forme akcií splatných na vyzvanie.

Päť splátok

Slovenská republika bude musieť svoj podiel vo výške 659,2 mil. eur splatiť v piatich rovnakých splátkach.

Celková výška podielu Slovenska na trvalom eurovale pritom bude predstavovať sumu 5,768 mld. eur. Zvyšný kapitál bude splatný na vyžiadanie.

Prvých takmer 132 mil. eur bude musieť Slovensko do základného imania nového eurovalu splatiť už 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o trvalom eurovale a zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu.

Ďalších bezmála 132 mil. eur by sme potom do eurovalu mali splatiť ešte v tomto roku a následne by Slovenská republika mala uhradiť aj ďalšie tri splátky v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške takmer 396 mil. eur.

Na úhradu prvej splátky v sume 131,8 mil. eur sa majú pritom použiť štátne finančné aktíva bez ich posilnenia prostredníctvom zvýšenia zdrojov financovania štátneho dlhu.

Toto upísanie kapitálu splatného na vyzvanie z pohľadu metodiky ESA 95 nebude mať vplyv na schodok alebo dlh verejných financií. Podľa metodiky ESA 95 bude uvedená suma zaznamenaná ako finančná operácia bez vplyvu na schodok rozpočtu verejnej správy a verejný dlh.