Prezident schválil bankový balíček pre najchudobnejších

7.8.2012

BRATISLAVA 7. augusta (WEBNOVINY) – Prezident Ivan Gašparovič SR podpísal novelu zákona o bankách, ktorá sa týka zavedenia základného bankového produktu a zmien v úveroch na bývanie.

Základný bankový balíček budú môcť využívať iba tí najchudobnejší. Jeho cena bude jedno euro mesačne. V oblasti hypoték sa podporia práva a informovanosť hypotekárnych dlžníkov.

Klient by mal dostať možnosť splatiť aj časť úveru bez poplatku a nielen celú jeho výšku. Základný bankový produkt tu už bol pred dvoma rokmi, no nebol oň veľký záujem. Zriadilo si ho len päť ľudí a neskôr ho preto aj zrušili.

Dôvodom bolo aj to, že nebola jasne definovaná cena, ktorá sa vtedy hýbala od necelých troch eur až do výšky zhruba deväť eur. Pozitívom nového návrhu je podľa rezortu financií to, že je už nacenený pevnou sumou.

No cena jedno euro je podľa asociácie bánk hlboko pod nákladmi a môže sa stať, že na zavedenie tohto produktu budú banky doplácať. Podľa podmienok bude mať nárok na takýto produkt len spotrebiteľ, ktorého príjem nebude vyšší ako minimálna mzda.

Zmeny v hypotékach

Ak by sa pritom časom jeho príjmy zvýšili, banky budú mať zrejme možnosť takémuto klientovi základný bankový produkt zrušiť. Postačovať bude, ak suma platobných operácií klienta počas kalendárneho roka prekročí 14-násobok minimálnej mzdy.

Okrem toho v čase žiadosti o základný bankový produkt nebude môcť mať klient v banke zriadený účet a má sa obmedziť takémuto klientovi aj možnosť využívať ďalšie bankové produkty po tom, čo mu bude základný bankový produkt priznaný.

Opatrenia v oblasti hypoték sa budú týkať všetkých úverov zabezpečených nehnuteľnosťou, teda nielen hypoték, ale aj úverov na bývanie. Banky budú musieť umožniť splatiť dlžníkom bez pokuty a poplatku aj časť úveru pri refixácii, nielen celý.

Zároveň budú musieť dať klientom k dispozícii dva mesiace na rozhodnutie o tom, či chce splatiť časť alebo celý úver a preniesť si ho do inej banky. Tiež budú musieť informácie o právach klienta podľa tohto zákona dať do všeobecných obchodných podmienok, aby o nich klienti vedeli.

Banky budú musieť klienta informovať o týchto právach a možnosti ich využiť bez pokuty a poplatku aj v oznámení, ktoré mu zasielajú dva mesiace pred refixáciou sadzby.

Osobitný odvod pre regulované firmy

Spoločnosti pôsobiace v regulovaných odvetviach pomôžu verejným financiám prostredníctvom osobitného odvodu. Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý poslanci odsúhlasili koncom júla, podpísal už aj prezident Ivan Gašparovič.

Podľa vyjadrení predstaviteľov vlády by mal výnos z týchto odvodov smerovať do špeciálneho fondu, z ktorého sa majú podporovať prorastové opatrenia.

Zákon o osobitnom odvode nadobudne účinnosť od začiatku septembra tohto roka. Rezort financií navrhol, aby bol odvodovým obdobím každý kalendárny mesiac účtovného obdobia, v ktorom má regulovaná osoba oprávnenie na výkon činnosti v regulovaných oblastiach.

Posledné odvodové obdobie bude december 2013. Suma základu odvodu, od ktorej vzniká povinnosť platiť odvod, je stanovená na 3 mil. eur, pričom sadzba odvodu pre regulovanú osobu je na mesačnej báze 0,00363. Odvod sa pritom vypočíta ako súčin základu odvodu a sadzby odvodu. Zaplatený odvod si budú môcť firmy uplatniť ako daňový výdavok.

Odvody nezaťažia konečné ceny

Rezort financií navrhol, aby boli mimoriadnym odvodom zaťažené firmy, ktoré majú oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti v oblasti energetiky, poisťovníctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, elektronických komunikácií, zaobchádzania s liekmi, poštových služieb, dopravy na dráhe, verejných vodovodov, verejných kanalizácií a leteckej dopravy.

Na základe zmien schválených parlamentnými výbormi do tejto skupiny pribudli aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Podľa ministerstva financií pritom zavedenie mimoriadnych odvodov neovplyvní ceny produktov a služieb dotknutých regulovaných subjektov.

„Zavedením odvodu sa nepredpokladá zvýšenie cien poskytovaných služieb a dodávaných tovarov pre konečného spotrebiteľa. Tento odvod sa nebude považovať za oprávnený náklad, ktorý možno započítať do regulovanej ceny a zákon priamo zakazuje zvyšovať z tohto dôvodu regulovanú cenu,“ konštatuje sa v doložke vplyvov k návrhu.