Pri akom príjme treba podať daňové priznanie?

BRATISLAVA 30. januára (WEBNOVINY) – Povinnosť podať daňové priznanie k príjmom dosiahnutým za rok 2012 majú všetci daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy za rok 2012 presiahli 1 822,37 eura.

Daňové priznania sa podľa informácií zverejnených Finančným riaditeľstvom SR musia podať do utorka 2. apríla 2013. Koniec marca totiž pripadne na nedeľu a v pondelok 1. apríla bude Veľkonočný pondelok.

V zmysle daňového poriadku sa v takomto prípade lehota na podanie priznaní posúva na najbližší pracovný deň.

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie rok 2012 je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2 násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Viac sa o daňových priznaniach dočítate TU.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...