Pri kontrole ovocia a zeleniny našli vyše stovky nedostatkov

18.10.2013

BRATISLAVA 18. októbra (WEBNOVINY) – Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR pri kontrolách čerstvého ovocia a zeleniny v septembri tohto roku odhalili 114 nedostatkov. Vyplýva to zo správy ŠVPS.

Všetky zistené nedostatky evidovali kontrolóri v maloobchodných jednotkách.

Celkovo inšpektori posúdili zhodu s obchodnými normami pri 1 218 plodinách, z čoho 9,35 % nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

ŠVPS v minulom mesiaci vykonala inšpekcie v 231 prevádzkach. V maloobchodných jednotkách uskutočnili 199 kontrol, u prvovýrobcov 18 a vo veľkoobchodných skladoch 14 kontrol. U prvovýrobcov posúdili 49 plodín a vo veľkoobchodných skladoch 53 plodín, pričom všetky vyhodnotila inšpekcia ako vyhovujúce.

Inšpektori skontrolovali viac ako 149-tisíc kg tovaru, z čoho 4,4-tisíc kg nevyhovelo požiadavkám noriem. Na nevyhovujúci tovar vydali nálezy o nezhode. Najčastejším pochybením boli nezhody v označení až v 67,9 % prípadoch, obchodnú kvalitu nesplnili plodiny v 24 % a v znaku minimálnych požiadaviek na kvalitu nevyhovelo 8,1 %. Právoplatným rozhodnutím sa skončili štyri správne konania a inšpektori uložili pokuty vo výške 3900 eur.