Pri požičiavaní sme opatrní, zmluvy čítame, dlhy netajíme

BRATISLAVA 8. júla (WBN/PR) – Po pôžičke siahla vlani takmer polovica Slovákov (41%), väčšinou mysleli na svoje potreby (96%), nie pomoc druhým a hrali s čistými kartami. Z tých, čo si požičali, svoje dlhy pred partnerom netajili. Ak ručili pri úvere, štvrtina nemala s týmto záväzkom žiadne problémy. Pozitívnu skúsenosť s úverovým registrom potvrdili tri štvrtiny opýtaných, pričom väčšina (71%) si zmluvu o pôžičke pozorne prečítala ešte pred jej podpisom. Vyplýva to z prieskumu finančných zvyklostí slovenských domácností, ktorý pre spoločnosť Provident Financial realizovala agentúra Focus.

Najčastejšie si minulý rok požičiavali Východniari

Takmer polovica Slovákov (41%) v produktívnom veku (18-64 r.), prevažne z Košického kraja, si minulý rok požičal peniaze. Najčastejšie od rodiny či priateľov (21%), nasledujú nákupy na splátky (19%) a pôžičky z banky (14%).

Výsledky prieskumu ukázali, že požičať si peniaze od rodiny alebo známych je najmä pre mladých prijateľnejšie a dostupnejšie, ako zadlžiť sa v banke. Túto skupinu opýtaných reprezentujú ľudia vo veku od 25-34 rokov, ľudia s príjmami do 500 EUR mesačne, pričom po pôžičke z banky siahli respondenti vo veku od 35-54 rokov, zväčša podnikatelia a kvalifikovaní manuálni pracovníci s rodinou, s čistým mesačným príjmom od 900 do 1100 EUR. Od nebankovej spoločnosti si požičalo 4% a od zamestnávateľa iba 1% opýtaných.

„Je zrejmé, že pre mladých a ľudí s nižším príjmom je pôžička z banky nedostupná buď z hľadiska veku alebo zárobku. Ak sa rozhodujú pre nákup na splátky, alebo pre pôžičku z nebankovej spoločnosti, mali by si najskôr preveriť možnosti v rámci domáceho rozpočtu, pretože aj splácanie práčky alebo nedoplatku za plyn po častiach je záväzkom, ku ktorému by mali pristupovať zodpovedne,“ vysvetlil Marián Kolembus zo spoločnosti Provident Financial.

Takmer tretina Slovákov má skúsenosť s ručením pri úvere

Prevažná väčšina Slovákov, ktorí sa vlani zadlžili (41%), riešila vlastné potreby (96%), nie pomoc niekomu inému. Pritom takmer tretina (30%) potvrdila svoje niekdajšie skúsenosti s ručením pri úvere, štvrtina (25%) z opýtaných nemala s týmto záväzkom žiadny problém.

Bezproblémové ručenie deklarovali najmä podnikatelia, dôchodcovia a ľudia so stredoškolským vzdelaním. 5% opýtaných bolo nútených dočasne prebrať záväzok na svoje plecia a 1% ručiteľov museli splatiť dlh v plnej výške.

Každý piaty Slovák mal vlani skúsenosť s úverovým registrom bánk

Skúsenosť s úverovým registrom pri žiadosti o pôžičku z banky malo vlani 20% Slovákov, z nich tri štvrtiny vyšli s bezproblémovou históriou. Ak už sa rozhodli pre úver, prevažná väčšina z nich (71%) sa so zmluvou podrobne oboznámila ešte pred jej podpisom.

Prieskum ukázal, že prevažná väčšina (71%) z tých čo si vlani požičali v banke, venovala dostatok pozornosti zmluve o pôžičke ešte pred jej podpisom. Na oboznámenie sa so zmluvou venovali sami dostatok času, pričom aktívne s bankou komunikovali. 23% opýtaných stačil zbežný pohľad, vysvetlenie nechali na bankového úradníka. 5% ľudí svoju zmluvu nečítalo vôbec.

Svoje dlhy pred partnermi netajíme

Ak sme si vlani požičali, z veľkej väčšiny o našich záväzkoch vedeli aj naši blízki. V prieskume to potvrdili až dve tretiny Slovákov (74%).

Z výsledkov prieskumu možno konštatovať, že úvery pred partnermi nebývajú utajené. Vyžívanie úveru, o ktorom by partner/ka alebo manžel/ka nevedeli, potvrdilo len jedno percento opýtaných.

O prieskume
Agentúra FOCUS pre spoločnosť Provident Financial s.r.o. uskutočnila v dňoch 6.2. – 12.2. 2013 prieskum verejnej mienky. Výberovú vzorku, ktorá bola vyberaná metódou kvótneho výberu, tvorilo 1036 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia, pričom prezentované výsledky prieskumu vychádzajú zo vzorky 866 respondentov v produktívnom veku – od 18 do 64 rokov.

O spoločnosti Provident Financial
Spoločnosť Provident Financial s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu krátkodobých pôžičiek do domácností od roku 2001. Pôžičky poskytuje na základe transparentných zmlúv, bez účelu, bez ručiteľa, bez skrytých poplatkov. Zákazník v okamihu uzatvorenia zmluvy pozná konečnú čiastku, ktorú zaplatí. Na Slovensku zabezpečuje zázemie spoločnosti 280 zamestnancov a vyše 1400 obchodných zástupcov. Výška pôžičky sa pohybuje od 140 do 2 300 eur s dĺžkou splácania 45, 60 alebo 100 týždňov.

www.providentfinancial.sk

Medzinárodná skupina International Personal Finance (IPF), do ktorej patrí i slovenská pobočka Provident Financial s.r.o., vznikla v roku 2007 odčlenením sa od Provident Financial plc, ako jej predchádzajúca medzinárodná divízia. IPF v súčasnosti pôsobí v šiestich krajinách sveta: v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Mexiku a Rumunsku. V nich prostredníctvom siete 28 000 obchodných zástupcov poskytuje svoje služby 2,4 milióna zákazníkov a zamestnáva viac ako 5000 ľudí. Spoločnosť je kótovaná na londýnskej burze cenných papierov od svojho vzniku.

www.ipfin.co.uk

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...