Pribudol nový balík dobrovoľného poistenia, ide o kombináciu

3.1.2013

BRATISLAVA 3. januára (WEBNOVINY) – Od začiatku tohto roka majú ľudia možnosť využiť kombináciu dobrovoľného nemocenského a dobrovoľného dôchodkového poistenia.

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2013. Ide o poistenie pre osoby nad 16 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré nedostávajú starobný alebo predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a ani nie sú poberateľmi invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Takáto fyzická osoba má možnosť prihlásiť sa súčasne na dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie od 1. januára 2013. Poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity bude platiť z ňou určenej sumy vymeriavacieho základu v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, čo bude suma od 393 eur do 3 930 eur. Poistné na dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné dôchodkové poistenie bude platiť minimálne vo výške 130,27 eur a maximálnej v sume 1 302,79 eur.

V minulosti umožňoval zákon využiť balík komplexného sociálneho poistenia, ktoré zahŕňal dobrovoľné nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti alebo samostatné dôchodkové poistenie. Osoba, ktorá bola samostatne zárobkovo činná, mala okrem toho k dispozícii samostatné poistenie v nezamestnanosti a balík dobrovoľného dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti.