Prídavok na dieťa sa od januára zvýši o 42 centov

BRATISLAVA 26. decembra (WEBNOVINY) – Od začiatku budúceho roka sa zvýši prídavok na dieťa. Jeho suma vzrastie o 42 centov na 23,52 eura. Súčasne s prídavkom na dieťa sa smerom nahor upraví aj príplatok k prídavku na dieťa, a to z 10,83 eura na 11,02 eura. Ten dostávajú nepracujúci dôchodcovia ako rodičia nezaopatrených detí.

Vyplýva to z opatrenia ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, ktoré nadobudne účinnosť od 1. januára 2014. Zvýšenie prídavku na dieťa sa týka priemerne mesačne približne 1,13 mil. detí a príplatok k prídavku sa bude vzťahovať na priemerne mesačne 3,7 tis. detí.

Zvýšenie prídavku na dieťa, ako aj príplatku k prídavku na dieťa vyplýva z príslušného zákona. Podľa zákona o prídavku na dieťa sa tieto dávky povinne zvyšujú vždy k 1. januáru kalendárneho roka, a to o rovnaké percento, o aké sa smerom nahor k 1. júlu predchádzajúceho roka zvýšilo životné minimum. Sumy životného minima sa od 1. júla tohto roka zvýšili o 1,8 % a o toto percento vzrastú aj spomínané rodinné dávky.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...