Priemerná mesačná mzda bola vlani 786 eur

6.3.2012

BRATISLAVA 6. marca (WEBNOVINY) – V minulom roku dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve 786 eur, medziročne sa zvýšila o 2,2 %.

Reálna mzda však klesla o 1,6 %. Rast nominálnej mzdy bol o 1 percentuálny bod pomalší ako v roku 2010. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V samotnom štvrtom štvrťroku uplynulého roka priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva medziročne vzrástla o 0,5 % na 848 eur. Vyšší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne znížila o 3,8 %. Sezónne očistená nominálna mzda oproti tretiemu štvrťroku 2011 klesla o 0,3 %.

Najviac zarábali ľudia v IT

Najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu mali v poslednom kvartáli vlaňajšieho roka zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 692 eur, ďalej vo finančných a poisťovacích činnostiach 1 468 eur a v dodávke elektriny a plynu 1 431 eur. Najnižšiu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách 563 eur, v ostatných činnostiach 636 eur a v poľnohospodárstve 645 eur.

Relatívne najrýchlejšie rástla nominálna mzda v odvetviach ťažba a dobývanie o 14,2 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 9,6 % a vo finančných a poisťovacích činnostiach o 7,5 %. Mzda sa znížila najmä v administratívnych službách o 6,1 %, v dodávke vody o 3,7 %, v ostatných činnostiach o 2,2 % a vo verejnej správe a obrane o 1,9 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla vo štvrtom štvrťroku 2011 v podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 1,4 % na 953 eur a v príspevkových organizáciách o 1 % na 791 eur. Znížila sa v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 1,9 % na 723 eur a v rozpočtových organizáciách o 1,5 % na 856 eur.

Vyššia ako v poslednom kvartáli predminulého roku bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca vo väčšine krajov. Relatívne najviac sa zvýšila v Trenčianskom kraji. Znížila sa iba v Bratislavskom kraji. Vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo bola priemerná nominálna mesačná mzda len v Bratislavskom kraji 1 060 eur.

Nezamestnanosť na Slovensku vlani klesla

Miera nezamestnanosti na Slovensku sa v minulom roku medziročne znížila o 0,9 percentuálneho bodu na 13,5 %. Oproti roku 2010 išlo o pokles počtu nezamestnaných o 21,1 tisíca na 367,9 tis. osôb. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ).

V samotnom štvrtom kvartáli vlaňajška však priemerný počet nezamestnaných osôb medziročne vzrástol o 4,5 tisíca na 381,8 tis. osôb. Miera nezamestnanosti sa tak vo štvrtom štvrťroku 2011 medziročne zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 14 %.

Nezamestnanosť žien vzrástla

U žien nezamestnanosť v októbri až decembri minulého roka vzrástla o 0,3 bodu na 14,3 % a u mužov klesla o 0,1 bodu na 13,7 %. „V štvrtom štvrťroku 2011 oproti tretiemu štvrťroku 2011 vzrástla sezónne očistená nezamestnanosť o 19,2 tis. osôb na 383,8 tis. osôb,“ informoval ŠÚ.

Zvýšenie celkovej nezamestnanosti sa prejavilo v absolútnom raste počtu dlhodobo nezamestnaných osôb, teda ľudí bez práce dlhšie ako jeden rok, na 242,5 tis. osôb. Podiel týchto osôb na celkovej nezamestnanosti sa však znížil o 0,5 percentuálneho bodu na 63,5 %.

Krátkodobo nezamestnaných bolo viac

Vzrástol aj počet krátkodobo nezamestnaných osôb na 139,3 tis. osôb. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac nezamestnaných osôb naposledy pracovalo v priemysle, a to 92,3 tisíc.

Zároveň v tomto odvetví bol zaznamenaný aj najvyšší úbytok počtu nezamestnaných o 13,5 tis. osôb. Najvyšší prírastok nezamestnaných bol v odvetviach obchod a stavebníctvo.

Najvyšší počet nezamestnaných bol v Košickom (75,2 tis.) a Prešovskom kraji (69 tis.). Absolútne najviac vzrástla nezamestnanosť v Košickom kraji (o 8,9 tis.). Počet nezamestnaných osôb klesol v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Najvyššia regionálna miera nezamestnanosti (20,1 %) bola v Košickom kraji. Miera nezamestnanosti sa zvýšila v štyroch krajoch, najviac v Košickom kraji, o 1,6 percentuálneho bodu.