Priemerná mesačná mzda v novembri rástla vo väčšine odvetví

13.1.2014

BRATISLAVA 13. januára (WEBNOVINY) – Priemerná nominálna mesačná mzda v novembri 2013 oproti tomu istému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástla vo väčšine odvetví.

V medziročnom porovnaní stúpla najviac v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,8 %, pričom dosiahla 855 eur. V ubytovaní priemerná mzda vzrástla o 4 % na 603 eur a v doprave a skladovaní o 3,8 % na 842 eur.

Priemerná mzda rástla i v priemysle o 3,4 % na 1021 eur, vo vybraných trhových službách o 2,5 % na 891 eur, veľkoobchode o 2,4 % na 843 eur, maloobchode o 2,2 % na 615 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,8 % na 367 eur.

V stavebníctve nastal pokles

Pracovníci si naopak pohoršili v stavebníctve, kde priemerná mesačná mzda klesla o 2,5 % na 636 eur a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 % na 1 848 eur. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

Rovnaké odvetvia zaznamenali i pokles priemernej reálnej mesačnej mzdy, ktorá sa v stavebníctve v medziročnom porovnaní znížila o 3 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,4 %.

Na druhej strane jej nárast evidujú štatistici v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,3 %, ubytovaní o 3,5 %, doprave a skladovaní o 3,3 %, priemysle o 2,9 % a vo vybraných trhových službách o 2 %. Vyššia bola aj vo veľkoobchode o 1,9 %, maloobchode o 1,7 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,3 %.

Nárast vykázala aj reálna mesačná mzda

Mzda v priemere od začiatku minulého roka oproti tomu istému obdobiu roka 2012 stúpla v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,7 %, kde dosiahla 791 eur, v priemysle o 4 % na 884 eur, v ubytovaní o 3 % na 585 eur, či v informačných a komunikačných činnostiach o 2,4 % na 1748 eur.

Priemerná mzda rástla aj vo vybraných trhových službách o 2 % na 826 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,9 % na 368 eur, vo veľkoobchode o 1,7 % na 772 eur, doprave a skladovaní o 1,7 % na 757 eur, maloobchode o 1,4 % na 568 eur a v stavebníctve o 0,8 % na 604 eur.

Nárast vykázala aj reálna mesačná mzda. V priemere od začiatku predchádzajúceho roka stúpla medziročne v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,1 %, v priemysle o 2,5 %, ubytovaní o 1,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 %. Vyššia bola aj vo vybraných trhových službách o 0,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,4 %, vo veľkoobchode, v doprave a skladovaní rovnako o 0,2 %. Na druhej strane sa reálna mesačná mzda znížila v stavebníctve o 0,7 % a v maloobchode o 0,1 %.