Priemerný starobný dôchodok dosahuje 390 eur

BRATISLAVA 10. novembra (WEBNOVINY) – Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu októbra predstavoval 390,4 eura.

V porovnaní s októbrom minulého roka išlo o nárast o 14,8 eura. Tento druh dôchodku pritom na konci minulého mesiaca poberalo 981,7-tisíc osôb.

Predčasný starobný dôchodok, ktorý ku koncu októbra dostávalo 23,7-tisíc penzistov, dosahoval v priemere 384,4 eura. Medziročne išlo o nárast o 8,8 eura. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol koncom minulého mesiaca na úrovni 193,7 eura, čo je v medziročnom porovnaní nárast o 4,3 eura.

Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 342 eur. Oproti októbru 2012 je to nárast o 9,4 eura. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu minulého mesiaca evidovala 231,5-tisíc poberateľov invalidných dôchodkov.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu minulého mesiaca v priemere 237,6 eura, čo je medziročný nárast o 8 eur. Tieto dôchodky pritom dostávalo 295-tisíc ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 39,6-tisíc vdovcom, bola ku koncu októbra na úrovni 183,9 eura. Oproti koncu októbra vlaňajška je to zvýšenie o 7,5 eura. Sirotské dôchodky dostávalo na konci minulého mesiaca 23,2 tis. osôb, a to v priemernej výške 128,9 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziročne vyššia o 2,3 eura.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...