Priemyselná produkcia sa vrátila k dvojcifernému rastu

BRATISLAVA 10. mája (WEBNOVINY) – Slovenský priemysel naďalej pridáva na dynamike.

Produkcia v priemysle totiž v marci po desiatich mesiacoch medziročne rástla opäť dvojciferným tempom, a to o 12,1 %. Vo februári pritom rast dosiahol 8,4 %.

Vysokou mierou sa na tomto raste podieľa predovšetkým samotná priemyselná výroba, ktorá v marci po očistení o vplyv pracovných dní medziročne vzrástla až o 14,7 %, kým v ťažbe a dobývaní sa zaznamenal len mierny rast o 1,7 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu produkcia opäť poklesla, tentokrát o 2,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Na zvýšení celkovej produkcie priemyslu sa v marci tradične najviac podieľal rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 42 %.

Produkcia rástla aj vo výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 16 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 8,1 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 8,7 % a vo výrobe elektrických zariadení o 9,4 %.

Objem produkcie sa naopak znížil najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 9,3 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 30,3 %.

V priemere za 1. štvrťrok vzrástol index priemyselnej produkcie medziročne o 7,7 %, z toho v priemyselnej výrobe o 9,7 %, v ťažbe a dobývaní o 0,7 %. Produkcia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu bola nižšia o 2,8 %.

Celkový prírastok produkcie v prvom štvrťroku súvisel hlavne so zvýšením vo výrobe dopravných prostriedkov o 25 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 9,4 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 4,7 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 10,4 % a vo výrobe elektrických zariadení o 10,9 %.

Produkcia klesla vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 7,8 %, výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 29,1 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlači o 4,2 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 0,8 %.

Produkcia v slovenskom priemysle tak pokračuje v raste napriek zmierneniu dynamiky v závere minulého roka. Kým v roku 2009 ešte priemyselná produkcia vplyvom prepadu zahraničného dopytu pre hospodársku krízu medziročne klesla o 13,7 %, predvlani už opäť rástla dvojciferným tempom. V minulom roku stúpla o 7,2 %, za čím stála predovšetkým priemyselná výroba, keďže tak ťažba, ako aj výroba energií medziročne klesli.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...