Priemyselná produkcia v januári stúpla o sedem percent

BRATISLAVA 8. marca (WEBNOVINY) -Tempo rastu produkcie v slovenskom priemysle v úvode tohto roka akcelerovalo. Podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom SR totiž priemyselná produkcia po očistení o vplyv pracovných dní v januári medziročne stúpla o 7 %, kým v závere minulého roka rástla iba mierne, o 0,8 % v decembri, či 0,6 % v novembri.

V samotnej priemyselnej výrobe sa medziročné tempo rastu produkcie zvýšilo z decembrových 2,7 % na 3,1 %. Zrýchlenie celkového medziročného rastu priemyselnej produkcie podporila najmä výroba elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, ktorá medziročne v januári stúpla o 27,4 %, kým ešte v decembri bola produkcia energií medziročne nižšia o 6,8 %. Úroveň výroby v ťažbe a dobývaní bola rovnako ako v decembri aj v januári medziročne nižšia o 8,4 %.

Celkovú produkciu priemyslu najvýznamnejšie ovplyvnil rast vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 21,2 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 14,7 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 5,1 %, výrobe elektrických zariadení o 11,7 % a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 11,3 %. Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 3,5 % a vo výrobe dopravných prostriedkov o 1,3 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia súvisiaca s energetikou o 19,3 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 16,7 %, výroba predmetov krátkodobej spotreby o 4,7 %, produkcia investičných prostriedkov o 1,4 % a výroba pre medzispotrebu o 1,1 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v januári 2012 oproti decembru 2011 zvýšila o 6,2 %.

Produkcia v slovenskom priemysle tak pokračuje v raste napriek zmierneniu dynamiky v závere minulého roka. Kým v roku 2009 ešte priemyselná produkcia vplyvom prepadu zahraničného dopytu pre hospodársku krízu medziročne klesla o 13,7 %, predvlani už opäť rástla dvojciferným tempom. V minulom roku stúpla o 6,9 %, za čím stála predovšetkým priemyselná výroba, keďže tak ťažba ako aj výroba energií medziročne klesli.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...