Priemyselné ceny na Slovensku v októbri spomalili rast

28.11.2012

BRATISLAVA 28. novembra (WEBNOVINY) – Ceny vo výrobnej sfére po postupnom zrýchľovaní dynamiky v predchádzajúcich mesiacoch v októbri mierne spomalili rast.

Ako informoval Štatistický úrad SR, výrobné ceny v desiatom mesiaci v úhrne medziročne stúpli o 2,3 %, kým v septembri rástli o 2,5 %.

Medzimesačne ceny priemyselných výrobcov poklesli o 0,1 %.V medziročnom porovnaní pritom vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh o 4,2 %.

Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,4 %, dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb o 6,1 %, ťažby a dobývania o 3,4 % a priemyselnej výroby o 2,4 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli najmä ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 16,6 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 9,3 % a chemikálií a chemických produktov o 4,8 %.

Medzimesačne sa tuzemské priemyselné ceny v októbri oproti septembru zvýšili o 0,3 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko o 3,8 % vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,3 %, ťažby a dobývania o 5,6 %, dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb o 4,8 % a priemyselnej výroby o 1,3 %.

Ceny výrobcov na export v desiatom mesiaci medziročne vzrástli o 1,3 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,6 %, ťažby a dobývania o 1,2 % a priemyselnej výroby o 0,9 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli najmä ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 16 %, chemikálií a chemických produktov o 12,5 % a výrobkov z gumy a plastu o 4,3 %. Ceny priemyselných výrobcov pre export v októbri oproti septembru klesli o 0,3 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre export o 0,8 % vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,7 %, ťažby a dobývania o 1,6 % a priemyselnej výroby o 0,5 %.