Priemyselné ceny v SR koncom roka vzrástli

BRATISLAVA 28. januára (WEBNOVINY) – Ceny vo výrobnej sfére rástli v decembri minulého roka dvojpercentným tempom. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Oproti novembru tak tempo medziročného rastu cien v priemysle mierne zrýchlilo o 0,1 percentuálneho bodu. V medzimesačnom porovnaní priemyselné ceny v decembri klesli o 0,4 %, kým v novembri oproti októbru boli nižšie o 0,1 %. Za celý rok 2012 tak slovenské priemyselné ceny v medziročnom porovnaní stúpli o 2 %.

Priemyselné ceny pre tuzemský trh v decembri medziročne vzrástli o 3,9 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,5 %, dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb o 5,8 %, ťažby a dobývania o 3 % a priemyselnej výroby o 1,7 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli najmä ceny ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 9,5 %, výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 6,1 % a strojov a zariadení inde nezaradených o 3,8 %. Klesli hlavne ceny výroby drevených a papierových výrobkov, tlače o 3,1 %, kovov a kovových konštrukcií o 2,1 %. Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v decembri 2012 oproti novembru 2012 klesli o 0,4 %.

V priemere za rok 2012 oproti roku 2011 vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko o 3,9 % vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,3 %, ťažby a dobývania o 5,1 %, dodávky vody, čistenia, odvodu, odpadov a služieb o 4,9 % a priemyselnej výroby o 1,3 %.

Exportné ceny v decembri 2012 v porovnaní s decembrom 2011 vzrástli o 1 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,6 %, priemyselnej výroby o 0,6 % a ťažby a dobývania o 0,2 %. V priemyselnej výrobe vzrástli predovšetkým ceny výroby chemikálií a chemických produktov o 10 % a výrobkov z gumy a plastu 4,7 %, textilu. Najvýraznejšie klesli ceny výroby kovov a kovových konštrukcií o 2,7 % a drevených a papierových výrobkov a tlače o 2,1 %. Medzimesačne v decembri ceny priemyselných výrobcov pre export klesli o 0,2 %.

V priemere za rok 2012 oproti roku 2011 vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre export o 0,7 % vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,9 %, ťažby a dobývania o 1,4 % a priemyselnej výroby o 0,6 %.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...