Príjemcovia inkás budú musieť používať nový identifikátor

BRATISLAVA 27. septembra (WEBNOVINY) – Od 1. februára 2014 budú musieť všetci, čo chcú aj naďalej využívať inkaso ako príjemcovia inkasných platieb, používať nový identifikátor príjemcov inkás (CID).

Ide o kód, ktorý zabezpečí jednoznačnú identifikáciu príjemcu inkasa.

Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska, identifikátor je povinnou náležitosťou inkasných správ jednotnej oblasti platieb v eurách, tzv. SEPA. Zatiaľ sa podľa národnej banky pridelilo 119 identifikátorov.

Registráciu identifikátorov vykonáva Národná banka Slovenska, ktorá je od 2. septembra 2013 prevádzkovateľom registra identifikátorov príjemcov inkás v SR. SEPA je projekt, ktorého cieľom je harmonizácia v oblasti bezhotovostných retailových platieb v mene euro.

Od 1. februára budúceho roka SEPA platobné nástroje, teda úhrady a inkasá, v krajinách eurozóny úplne nahradia existujúce národné platobné nástroje. Implementáciou SEPA sa podľa centrálnej banky odstránia rozdiely v bezhotovostnom platobnom styku pri domácich a cezhraničných platbách.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...