Príjmy samospráv klesli, daňové výnosy medziročne stúpli

BRATISLAVA 5. apríla (WEBNOVINY) – Príjmy samospráv boli vlani v sume 3,785 mld. eur. Medziročne klesli o 5,35 %.

Z analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že celkové príjmy municipalít a ich rozpočtových organizácií, vrátane príjmov z finančných operácií, síce medziročne poklesli, ale objem daňových príjmov a v rámci nich výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaného územnej samospráve sa v porovnaní s rokom 2011 veľmi mierne zvýšil.

Obce očakávali vo svojich rozpočtoch medziročný nárast výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaného územnej samospráve a jeho objem vo výške 1,222 mld. eur. Tieto predpoklady sa však nenaplnili, objem podielových daní bol v porovnaní s rozpočtom nižší o 2,07 % a dosiahol čiastku necelých 1,197 mld. eur.

Medziročne rýchlejším tempom ako celkové príjmy poklesol objem celkových výdavkov municipalít a ich rozpočtových organizácií a výsledok rozpočtového hospodárenia municipalít sa v porovnaní s rokom 2011 zlepšil.

Celkové výdavky municipalít medziročne poklesli o 5,75 % na 3,627 mld. eur. Tento trend bol dôsledkom najmä medziročného zníženia objemu kapitálových a finančných výdavkov.

Výrazne najväčší podiel na celkových výdavkoch si udržali bežné výdavky, ktoré zahŕňajú najmä platby za mzdy, platy, tovary a služby, poistné a bežné transfery – najmä príspevky a dotácie jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám, príspevkovým organizáciám, rozpočtovým organizáciám, splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi. Bežné výdavky si ako jediné z výdavkov v porovnaní s rokom 2011 zvýšili svoj objem, a to o 5,15 % na 2,737 mld. eur.

Saldo celkového rozpočtu, teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane finančných operácií, bolo za SR celkom v rokoch 2011 aj 2012 kladné. Vyššie tempo medziročného poklesu celkových výdavkov v porovnaní s tempom poklesu celkových príjmov o 0,40 percentuálneho bodu viedlo k lepšiemu výsledku rozpočtového hospodárenia municipalít, nakoľko saldo ich celkového rozpočtu medziročne vzrástlo o 4,95 %.

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového. Obom registrom firma zabezpečuje technický servis a služby klientskych centier.

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau je prevádzkovateľom informačného portálu Univerzálny register Plus obsahujúceho komplexné informácie o všetkých subjektoch na Slovensku, vrátane informácií o ich platobnej disciplíne. Spoločnosť vznikla v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...