Príjmy samospráv mierne rástli, pomohli nedaňové príjmy

BRATISLAVA 8. augusta (WEBNOVINY) – Celkové príjmy samospráv sa v prvom štvrťroku 2013 zvýšili oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 2,63 %.

Prebytok bežného rozpočtového hospodárenia samospráv sa však znížil, lebo medziročné tempo rastu bežných príjmov bolo 11,75 % oproti rýchlejšiemu tempu rastu bežných výdavkov na úrovni 16,52 %.

Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnila spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (SCB) na základe údajov z finančných výkazov 2 912 samospráv.

Na celkových príjmoch samospráv z prvého kvartálu sa podľa analýzy prejavili príjmy bežných rozpočtov samospráv, ktoré medziročne vzrástli o 11,75 %. Naopak príjmy kapitálových rozpočtov poklesli o 42,16 % a príjmové finančné operácie sa takisto znížili o 34,42 %. Objem daňových príjmov sa podľa štatistík za prvý štvrťrok tohto roka medziročne mierne zvýšil o 1,78 %.

Samosprávy dane nemôžu ovplyvniť

Podľa SCB mali najvýraznejší podiel príjmov podielové dane, čo je výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaného územnej samospráve, ktoré v prvom kvartáli tvorili až 84,27 celkových daňových príjmov. „Výšku výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu a následne prerozdeľovaný samosprávam, samosprávy nemôžu ovplyvniť. Výber dane z príjmov fyzických osôb závisí od miery zamestnanosti a od vývoja miezd,“ uvádza sa v analýze SCB.

Objem grantov a transferov podľa analýzy medziročne vzrástol o 4,04 % a ich podiel na celkových príjmoch sa zvýšil iba 0,43 percentuálneho bodu. Medziročný nárast ich objemu bol podľa SCB spôsobený aj prostriedkami v objeme 4,2 mil. eur, ktoré Ministerstvo financií SR uvoľnilo pre obce vo februári tohto roka na päťpercentné zvýšenie platov učiteľov v materských, základných umeleckých školách, družinách a rast miezd nepedagogických pracovníkov.

Najviac rástli nedaňové príjmy

Medziročne najvyšší nárast podľa SCB zaznamenali nedaňové príjmy, a to vo výške 28,97 %, zvýšil sa aj ich podiel na celkových príjmoch do rozpočtu o vyše 3 percentá. Nedaňové príjmy tvoria najmä príjmy z predaja majetku a úroky z vkladov. Jediným druhom príjmov, ktoré podľa analýzy poklesli, boli finančné príjmy, a to vo výške 34,42 %. Sú to najmä prostriedky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí.

Napriek nárastu celkových príjmov slovenských samospráv podľa SCB klesli príjmy v Nitrianskom kraji o 3,58 % a Prešovskom kraji o 2,15 %. V ostatných samosprávnych krajoch príjmy narástli a to najvyšším podielom v meste Bratislava o 12,56 %. Naopak, najnižší nárast bol podľa analýzy v Banskobystrickom kraji o 1,60 %. V analýze boli zahrnuté údaje samosprávnych krajov a osobitne údaje za Bratislavu hlavné mesto a Mesto Košice, ktoré majú z hľadiska ich financovania štatút kraja.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...