Privatbanka v prvom kvartáli mala ziskom milión eur

11.4.2012

BRATISLAVA 11. apríla (WEBNOVINY) – Privatbanka dosiahla v prvom kvartáli tohto roka čistý zisk 1 mil. eur pri medziročnom náraste o 27 %.

Pod tento výsledok sa podľa riaditeľa odboru marketingu spoločnosti Milana Ondreja podpísal predovšetkým rast čistých finančných výnosov, z ktorých najviac narástli čisté úrokové výnosy a čisté výnosy z poplatkov a provízií. Čisté finančné výnosy vzrástli o 16 % na 4,4 mil. eur.

Bilančná suma bola na konci tretieho mesiaca vo výške 676 mil. eur a oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšila o 30 %.

Úvery tvoria tretinu bilancie

Úverové portfólio bolo ku koncu marca v sume 188 mil. eur. Úvery tvoria menej ako jednu tretinu bilancie banky. To banke podľa jej vyjadrení zabezpečuje výrazne nadpriemernú úroveň likvidity, keď zvyšok predstavujú bonitné a likvidné cenné papiere. Objem viazaných zdrojov retailových klientov bol 192,2 mil. eur a medziročne vzrástol o 18 %.

Ako ďalej banka uviedla, tieto hospodárske výsledky dosiahla vďaka prísnemu konzervatívnemu pohľadu na riziko. „Banka s prehľadom plní aj sprísnené požiadavky regulátora v oblasti kapitálovej primeranosti,“ povedal Ondrej. Privatbanka nemá vo svojom portfóliu podľa jej vyjadrení žiadne rizikové cenné papiere a k rastúcemu úverovému portfóliu v zodpovedajúcej miere priebežne tvorí opravné položky.

Za rok 2011 dosiahla banka čistý zisk 3,74 mil. eur, ktorý sa vďaka nárastu čistých úrokových výnosov a čistých prijatých poplatkov a provízií zvýšil o 8 %. V oblasti privátneho bankovníctva zaznamenáva spoločnosť podľa jej vyjadrení viac ako 25-percentné medziročné nárasty klientov i objemu ich majetku v správe banky.

Banka zmenila stratégiu

V rámci úverovania banka výrazne diverzifikovala štruktúru, keď poklesol najmä podiel úverov na financovanie realitných projektov. V minulom roku už Privatbanka nezvyšovala počet svojich regionálnych pobočiek a investičných centier, ale zamerala sa na intenzívnejšie využívanie existujúcej regionálnej siete.

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG spolu so svojou dcérskou spoločnosťou BASL Beteiligungsverwaltungs GmbH.

O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.