Privatbanka vydá dlhopisy v celkovom objeme 4 mil. eur

13.2.2012

BRATISLAVA 13. februára (WEBNOVINY) – Privatbanka plánuje vydať dlhopisy v celkovom objeme 4 mil. eur. Menovitá hodnota každého cenného papiera je tisíc eur, pričom minimálna investícia na jedného prvonadobúdateľa je 50 tis. eur.

Banka ich začne vydávať 20. februára počas predpokladanej polročnej lehoty. Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,6 % p.a. a banka ho bude vyplácať štvrťročne. Menovitá hodnota dlhopisov je splatná 20. februára 2014. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

Emisný kurz je 98 až 102 % z menovitej hodnoty dlhopisu. Nadobúdatelia sú povinní okrem emisného kurzu uhradiť aj príslušný alikvotný úrokový výnos. Banka nepodá žiadosť o prijatie na trh burzy cenných papierov v SR ani v zahraničí. Zdroje získané upísaním emisie budú použité na krytie aktív s dlhšou lehotou splatnosti.

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG spolu so svojou dcérskou spoločnosťou BASL Beteiligungsverwaltungs GmbH.

O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.