Problémy okolo Cyklotrónového centra pokračujú

29.9.2012

BRATISLAVA 29. septembra (WEBNOVINY) – Problémy s projektom Cyklotrónového centra SR, ktoré sa malo už dávnejšie postaviť v Bratislave, pokračujú.

Najnovšie dostal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) od spoločnosti Synergia Corporate s.r.o. žalobný návrh vo veci náhrady škody vo forme ušlého zisku.

Firma Synergia Corporate sa žalobou na rozhodcovskom súde domáha ušlého zisku a úrokov z omeškania na základe nezrušeného kontraktu medzi ÚNMS a spoločnosťou OAO Atomenergoexport, s ktorou bola v roku 1999 uzatvorená zmluva o výstavbe centra. „Celková výška nároku spolu s úrokmi k 5. septembru tohto roka predstavuje takmer 11 mil. eur,“ informoval úrad.

Úrad pre normalizáciu tvrdí, že zmluvu so spoločnosťou OAO Atomenergoexport v roku 2004 jednostranne zrušil a následne podpísal novú zmluvu s firmou Technomedexport.

Zložitý stav trvá niekoľko rokov

Firma Synergia Corporate sa však vo svojej žalobe odvoláva na list úradu zo septembra roku 2004, ktorým mal podľa nej úrad neplatne jednostranne ukončiť kontrakt s podnikom OAO Atomenergoexport. “List zo septembra 2004, ktorým oznamujeme, že sa ruší predmetný kontrakt obsahuje všeobecné konštatovanie omeškania ruského dodávateľa s plnením svojich zmluvných povinností, no nijako nešpecifikuje, ani nedokladá konkrétne okolnosti takéhoto omeškania. Otázku platnosti alebo neplatnosti jednostranného ukončenia kontraktu z našej strany by však s konečnou platnosťou zrejme mohol vyriešiť len príslušný súd,“ doplnil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Úradu je podozrivé, prečo spoločnosť Synergia Corporate spochybňuje ukončenie kontraktu s takým časovým odstupom. “V každom prípade, tento aktuálny problém môže skomplikovať realizáciu celého projektu, predovšetkým vo vzťahu k strategickému partnerovi,“ konštatoval úrad pre normalizáciu.

Projekt výstavby cyklotrónového centra v Bratislave je v zložitom stave už niekoľko rokov. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR aktuálne vypracoval materiál, ktorý navrhuje ďalší postup v tomto projekte.

“V kontexte aktuálneho vývoja, súčasnej neexistencie finančných zdrojov na dokončenie a prevádzku cyklotrónového centra, sa momentálne javí ako najvhodnejšia alternatíva nájdenie strategického partnera pod štátnym dohľadom Ruskej federácie,“ myslí si úrad, ktorý preto navrhuje vláde začať bezodkladne rokovania v rámci slovensko-ruskej pracovnej skupiny vytvorenej v zmysle Memoranda o porozumení o možnostiach a podmienkach vytvorenia spoločného slovensko-ruského podniku.

Prvá zmluva z roku 1996

Do konca tohto roka by sa mala vláda oboznámiť so štúdiou realizovateľnosti. Vládny kabinet by mal v spomínanom termíne odsúhlasiť postup založenia spoločného podniku s konkrétnym partnerom.
Projekt cyklotrónového centra nám malo dodať Rusko ako súčasť deblokácie jeho starého dlhu.

Prvá zmluva o dodávke bola podpísaná v roku 1996 a pôvodne sa hovorilo o spustení v roku 2007. Zariadenie malo okrem iného pomáhať pri liečbe onkologických pacientov. Prvá vláda Roberta Fica v roku 2009 odsúhlasila dostavbu centra prostredníctvom spoločného slovensko-ruského podniku a z hľadiska štátnych záujmov ho zaradila medzi strategické zámery.

Začiatkom apríla 2010 bolo pri príležitosti návštevy ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva v Bratislave podpísané memorandum, ktoré hovorí práve o založení spoločného slovensko-ruského vedecko-výskumného podniku cyklotrónového centra. Odvtedy sa projekt výraznejšie nepohol.

V marci 2011 Ministerstvo hospodárstva SR informovalo, že ruská a slovenská strana sa stále nedohodli na spôsobe financovania výstavby vedecko-výskumného centra.