Produkcia slovenského stavebníctva naďalej klesá

BRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) – Prepad stavebnej produkcie pokračuje aj naďalej. Stavebná produkcia v máji medziročne klesla o 14 % na 374,5 mil. eur.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,9 % nižšia ako v apríli 2013. Ako v stredu informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ), od začiatku roka dosiahla stavebná produkcia objem 1,44 mld. eur a medziročne sa znížila o 10,7 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní s májom 2012 klesla o 11,2 % na 358,1 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii vzrástol o 2,9 percentuálneho bodu na 95,6 %.

„Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 16,8 %,“ uviedol ŠÚ. Objem prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 9,1 %.

V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila v máji 71,7 % a jej podiel sa medziročne znížil o 4,8 percentuálneho bodu. Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 26,9 %. „Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 9,1 % a na budovách o 12 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 72,9 %, inžinierske stavby sa podieľali 27,1 %,“ informoval ŠÚ. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne klesla o 49 % a jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 4,4 %.

Produkcia vytvorená v tuzemsku klesla od začiatku roka o 10,5 % na 1,35 mld. eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 15,8 % na 966,6 mil. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 7,5 % a dosiahli 370 mil. eur. Produkcia v zahraničí klesla o 14,8 %. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 4,5 percentuálneho bodu na 71,4 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 4,5 percentuálneho bodu na 27,3 %.

Stavebná produkcia v apríli medziročne klesla o 4,6 % na 342,1 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,5 % nižšia ako v marci. Za štyri mesiace dosiahla stavebná produkcia objem 1,066 mld. eur a oproti rovnakému obdobiu vlaňajška bola nižšia o 9,5 %. Vlani zaznamenala stavebná produkcia objem 4,845 mld. eur pri medziročnom poklese o 12,5 %. Tuzemská produkcia sa prepadla o 13,8 % na 4,595 mld. eur. Objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa znížil o 20,5 % na 3,462 mld. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe v minulom roku vzrástli o 19,1 % na 1,078 mld. eur. Stavebná produkcia v zahraničí vlani stúpla o 22,6 % na 250,3 mil. eur.

Produkcia v priemysle v máji stúpla o 2,6 %

Slovenský priemysel si aj v máji udržal mierny medziročný rast. Podľa údajov Štatistického úradu SR totiž v piatom mesiaci tohto roka priemyselná produkcia po očistení o vplyv počtu pracovných dní medziročne stúpla o 2,6 %.

Oproti revidovaným aprílovým údajom to znamená zrýchlenie dynamiky o 0,2 percentuálneho bodu. V rámci priemyslu najrýchlejšie rástla produkcia v ťažbe a dobývaní o 7,6 %, stúpla aj v samotnej priemyselnej výrobe o 2,8 %.

Produkcia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu klesla o 0,2 %. V medzimesačnom porovnaní po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v máji oproti aprílu vzrástla o 0,2 %.

V rámci priemyselnej výroby medziročný rast v piatom mesiaci tohto roka zaznamenala výroba dopravných prostriedkov, ktorej produkcia stúpla o 3 %, výroba elektrických zariadení stúpla o 22 %, výroba koksu a rafinovaných ropných produktov o 54,6 %, výroba výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 6,6 % a výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 26,4 %. Objem produkcie sa znížil najmä v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 17,1 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 8,1 %.

V priemere za prvých päť mesiacov roku 2013 tak vzrástol index priemyselnej produkcie medziročne o 2,7 %, z toho v priemyselnej výrobe o 2,9 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,9 %. Produkcia v ťažbe a dobývaní bola nižšia o 0,9 %.

Celkový rast produkcie od začiatku januára do konca mája súvisel so zvýšením hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,1 %, výrobe elektrických zariadení o 30,3 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 22,9 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 1 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 6 %. Produkcia v prvých piatich mesiacoch roka klesla v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 15,6 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 5,9 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 43,1 %.

Produkcii v priemysle v minulom roku pomáhali predovšetkým odštartované nové projekty v automobilovom priemysle. Tento efekt sa však postupne vytrácal a v posledných mesiacoch tak slovenský priemysel čelí výraznému spomaleniu. Kým v roku 2009 ešte priemyselná produkcia vplyvom prepadu zahraničného dopytu pre hospodársku krízu medziročne klesla o 13,7 %, v roku 2010 už opäť rástla dvojciferným tempom. V roku 2011 stúpla o 7,2 % a vlani podľa revidovaných údajov Štatistického úradu SR produkcia v priemysle stúpla o 8,1 %.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...