Produkcia stavebníctva na Slovensku stále klesá

BRATISLAVA 10. mája (WEBNOVINY) – Stavebná produkcia v marci tohto roka medziročne klesla o 11 % na 328,8 mil. eur.

Pokračujúci prepad stavebníctva sa tak oproti druhému mesiacu prehĺbil o 3,2 percentuálneho bodu. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli však výkony odvetvia v marci o 0,9 % vyššie ako vo februári.

V prvom štvrťroku stavebná produkcia dosiahla objem 814,8 mil. eur a medziročne sa opäť znížila o 9,2 %, informoval vo štvrtok Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v marci v tuzemsku medziročne klesla o 12,3 % na 306,3 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii klesol o 1,3 percentuálneho bodu na 93,2 %.

„Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil výrazný pokles stavebných prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, o 17,8 %. Objem prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 16,4 %,“ uviedol ďalej ŠÚ.

V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, tvorila 75,9 %, čo je medziročne menej o 5 percentuálnych bodov. Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol o 5,6 percentuálneho bodu na 22,7 %.

Klesol objem prác

„Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 30,7 % a na budovách o 6,2 %,“ dodal ŠÚ.

V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 79,9 % a na inžinierskych stavbách 20,1 %. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí sa v marci medziročne zvýšila o 11,4 % na 22,5 mil. eur. Jej podiel na celkovom objeme stavebnej produkcie tvoril 6,8 %.

V prvom kvartáli klesla stavebná produkcia v tuzemsku o 11,1 % na 767,3 mil. eur. Objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa znížil o 14,7 % na 581,4 mil. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 11,7 % a dosiahli 177,4 mil. eur.

V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 3,2 percentuálneho bodu na 75,8 % a podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 4,7 percentuálneho bodu na 23,1 %.

Produkcia v zahraničí vzrástla

Produkcia v zahraničí v prvom štvrťroku vzrástla o 37,3 % na 47,5 mil. eur a jej podiel na celkovej stavebnej produkcii dosiahol 5,8 %.

Stavebná produkcia vo februári tohto roka medziročne klesla o 7,8 % na 247,6 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli výkony odvetvia o 2,4 % nižšie ako v prvom mesiaci roka. Za prvé dva tohtoročné mesiace stavebná produkcia dosiahla objem 486,1 mil. eur a medziročne sa znížila o 7,9 %.

Výkony stavebníctva v roku 2011 dosiahli objem 5,506 mld. eur a medziročne sa znížili o 1,7 %. Produkcia v tuzemsku vlani klesla o 2,7 % na 5,303 mld. eur, čo z celkového objemu stavebnej produkcie predstavovalo 96,3 %.

Stavebné firmy v minulom roku zvýšili výkony v zahraničí o 37,2 % na 202,9 mil. eur, čo na výkonoch odvetvia znamenalo podiel 3,7 %.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...