Projekt slovensko-poľského plynovodu pokročil

3.4.2012

BRATISLAVA 3. apríla (WEBNOVINY) – Projekt slovensko-poľského plynovodného prepojenia pokročil. Slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu, spoločnosť Eustream, a jeho poľský partner, firma Gaz-Systems S.A., si už vybrali dodávateľa na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti.

Víťazom tendra sa stala spoločnosť Gazoprojekt S.A., ktorá na vypracovaní štúdii bude spolupracovať s poradenskou firmou Ernst & Young a so slovenskou spoločnosťou GasTech s.r.o. “Štúdia určí potrebné ekonomické náležitosti pre projekt poľsko-slovenského prepojenia a poskytne informácie o všeobecných, technických, ekonomických a environmentálnych podmienkach,“ uviedol špecialista externej komunikácie firmy Eustream Vahram Chuguryan.

Štúdia uskutočniteľnosti sa bude skladať z dvoch analýz. “Prvá z nich bude špecifikovať podnikateľské prostredie pre tento projekt,“ dodal Chuguryan. Druhá analýza sa bude týkať otázok spojených s realizáciou projektu a bude obsahovať napríklad podrobný technický popis, ekonomické predpoklady, identifikáciu nákladov, ekonomické analýzy, hodnotenie projektu v súvislosti s ochranou životného prostredia a potenciálny časový harmonogram realizácie projektu.

Projekt poľsko-slovenského prepojenia predstavuje vybudovanie nového cezhraničného prepojenia plynovodov, ktoré spojí tranzitné sústavy Poľska a Slovenska. Prepojenie, ktoré je súčasťou plánovaného Severojužného koridoru, diverzifikuje trasy plynovodov.

“Značný prínos projektu pre trh spočíva v podpore procesu liberalizácie plynárenských trhov, vo vytvorení podmienok na plynulé toky plynu a v posilnení konkurenčnej výhodnosti plynu ako dôležitého zdroja pre ekonomiku,“ konštatoval Chuguryan.

Spoločnosti očakávajú spolufinancovanie projektu z Európskej únie v rámci programu celoeurópskej energetickej siete (TEN-E – Trans-European Energy Network).

Predpokladom pre vybudovanie Severojužného koridoru je pripojenie poľského LNG terminálu Świnoujście, s možným zdrojom dodávok z nórskeho pobrežia cez baltické potrubie, s plánovaným LNG terminálom na chorvátskom ostrove Krk, prípadne aj s plánovaným plynovodom Nabucco cez prepojenie medzi Poľskom, Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom.