Protimonopolný úrad vlani rozdal pokuty za 160 tisíc eur

BRATISLAVA 20. marca (WEBNOVINY) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR udelil v minulom roku pokuty vo výške 160,4 tisíc eur. Celkovo pritom eviduje úrad za rok 2012 zo zaplatených pokút 678,7 tis. eur.

PMÚ vydal v minulom roku podľa správy o činnosti, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda, 38 rozhodnutí. V prvostupňovom konaní vydal úrad 30 rozhodnutí a druhostupňový orgán, Rada úradu, vydala osem rozhodnutí.

Protimonopolnému úradu boli pre minulý rok v rámci programu Hospodárska súťaž alokované finančné prostriedky vo výške 2,45 mil. eur. „Na rok 2013 boli úradu vyčlenené zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky v celkovej výške 2 097 610 eur,“ uvádza úrad v správe o činnosti. Úrad sa v minulom roku intenzívne venoval aj zhodnoteniu svojho fungovania.

„S cieľom vybudovať modernú a rešpektovanú súťažnú inštitúciu, zameranú na prospech spotrebiteľa, identifikoval oblasti vyžadujúce reformu a pripravil viaceré legislatívne, organizačné a technické opatrenia na zlepšenie a zefektívnenie svojej činnosti,“ uvádza PMÚ.

Úrad by chcel predovšetkým alokovať svoje kapacity na najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a v legislatívnej oblasti zaviesť niektoré progresívne prvky súťažného práva. „Zmeny v organizačnej štruktúre úradu sú zamerané na zlepšenie celkového chodu inštitúcie a výkonu jej činnosti,“ dodáva PMÚ.

Protimonopolný úrad SR je ústredným orgánom štátnej správy pre podporu a ochranu hospodárskej súťaže. Zriadený bol zákonom o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy z 28. augusta 1990. Hlavným poslaním úradu je chrániť a podporovať hospodársku súťaž, vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj, ako aj zamedzovať vzniku a udržiavaniu monopolného alebo dominantného postavenia podnikateľských subjektov, pokiaľ znemožňuje, alebo obmedzuje hospodársku súťaž.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...