Psychiatrická liečebňa v Plešivci chce ušetriť

BRATISLAVA 3. októbra (WEBNOVINY) – Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci hľadá dodávateľa, ktorý zmodernizuje tepelno-technické zariadenia, budovy, práčovňu a zdroj pitnej vody. Cieľom projektu má byť zníženie energetických nákladov.

Predpokladaná hodnota zákazky je 1 milión eur bez DPH. Ako vyplýva z informácií uverejnených vo Vestníku verejného obstarávania víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po výpočte koeficientu ekonomickej výhodnosti dosiahne najnižšiu hodnotu.

Zákazku bude financovať liečebňa z vlastných zdrojov, a to formou splátok počas desiatich rokov po odovzdaní diela. Lehota na predkladanie ponúk pre záujemcov, ktorí sa chcú tendra zúčastniť končí 31. októbra tohto roka.

Na dodávateľovi bude, aby navrhol a zrealizoval kroky, ktoré povedú k zníženiu energetickej náročnosti a modernizoval tepelno-technické zariadenia. Zanalyzuje stav budov a zariadení, ako aj spotrebu energie v nich. Navrhne technické opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti a na zníženie prevádzkových nákladov.

Tieto opatrenia následne zrealizuje a bude dohliadať na prevádzkovanie energetického systému. Dodávateľ bude ďalej vyčísľovať úspory, zaručí sa za ne a zabezpečí financovanie celého projektu na základe dosahovaných úspor.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú dlhodobú psychiatrickú starostlivosť pre pacientov z okresu Trebišov, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Poprad.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...