Rada EÚ neschválila zmenu legislatívy o biopalivách

18.12.2013

BRATISLAVA 18. decembra (WBN/PR) – Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) uvítalo výsledok hlasovania Rady EÚ, ktorá neprijala návrh na úpravu smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Podľa slovenských výrobcov to len potvrdzuje, že diskusia o biopalivách nie je ukončená a predčasné rozhodnutia môžu viac uškodiť než pomôcť.

Ministri zodpovední za energetiku hlasovali 12. decembra 2013 v Bruseli o návrhu litovského predsedníctva upraviť legislatívu o biopalivách. Išlo o návrh, v ktorom by sa upravil maximálny podiel primiešania biopalív na výšku 7% a zaviedli sa niektoré ďalšie prechodné opatrenia pre výrobu. Členské štáty sa však nezhodli ani na týchto kompromisných 7 percentách.

Slovenskí výrobcovia biopalív, združení v ZVVB, vyjadrili spokojnosť s tým, že neprešiel návrh, ktorý nezohľadňuje úlohu biopalív na báze dostupných odborných informácií a poznatkov. „Príliš predčasné a radikálne zmeny môžu narušiť energetickú dostatočnosť a stabilitu regulačného rámca v odvetví, ktoré v čase krízy zamestnáva vyše 1500 ľudí, vykazuje rast a pomáha životnému prostrediu,“ povedal predseda výboru ZVVB Róbert Spišák. Investície do biopalivového priemyslu na Slovensku predstavujú približne 140 miliónov Eur.

Výrobcovia biopalív sa zmenám v zastúpení biopalivovej zložky nebránia, avšak podľa nich je ideálne ponechať do roku 2020 v palive minimálne 8% biopalív prvej generácie a zvyšné 2% vyčleniť biopalivám druhej generácie, ktoré sú zatiaľ v štádiu vývoja.