Radca ako vyvlastniť poisťovne zinkasuje tri a pol milióna

BRATISLAVA 30. mája (WEBNOVINY) – Projekt zavedenia jednej poisťovne sa dostáva do ďalšej etapy.

Po tom, čo koncom uplynulého roka bola založená Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému, ministerstvo zdravotníctva (MZ) aktuálne vypracovalo návrh tendra na ekonomické a právne poradenstvo, ktoré využije pri odkúpení či vyvlastnení súkromných zdravotných poisťovní Union a Dôvera.

Rezort odhaduje, že za poradenstvo zaplatí 3,4 milióna eur. Minister financií má peniaze zabezpečiť do prvého decembra tohto roka. Tender v takom znení, ako ho navrhuje ministerstvo zdravotníctva, vláda vo štvrtok vzala na vedomie.

Úlohou úspešného uchádzača bude v rámci poradenstva právne a ekonomické prešetrenie súkromných zdravotných poisťovní, príprava dokumentácie pre dobrovoľné odkúpenie akcií či ocenenie súkromných zdravotných poisťovní na účely vyvlastnenia v prípade, že dobrovoľné odkúpenie bude neúspešné.

Poradca musí mať skúsenosti

Firma bude zároveň zastupovať štát v prípadnom vyvlastňovacom konaní.

„Náročnosť činností v oblastiach poradenstva si vyžaduje, aby poradcom bola renomovaná spoločnosť s vysokou úrovňou kvality práce,“ konštatuje MZ v dôvodovej správe. Poradenská firma by mala mať za sebou minimálne 5 zákaziek za posledné tri roky, predmetom ktorých bolo poskytovanie poradenstva pri M&A transakciách (fúzie a akvizície, pozn. red.).

Minimálne jedna zákazka musí zahŕňať poradenstvo v zdravotnom sektore alebo v sektore komerčného poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby odmena, ktorú firma za poskytnutie svojich služieb dostala, bola aspoň pri troch zákazkách 500 tis. eur bez DPH, jednotlivo za každú z nich.

Spoločnosť by mala mať skúsenosti aj so zastupovaním klienta v medzinárodnej investičnej arbitráži alebo v príprave podkladov pre takúto arbitráž. Rovnako tak ministerstvo vyžaduje aj audítorskú prax či skúsenosti s vyhotovením znaleckého posudku na určenie hodnoty podniku.

Poradenskú firmu bude vyberať Spoločnosť pre unitarizáciu. Služby poradcu nastúpia však až po tom, čo začne platiť transformačný zákon, ktorý upraví postup pri dobrovoľnom odkúpení akcií, a ktorý predpokladá aj úpravu vyvlastnenia.

Tender na ekonomické a právne poradenstvo je v časovom sklze, podľa predbežného harmonogramu sa mal skončiť už do 30. apríla tohto roka.

Vyhodené peniaze

Združenie zdravotných poisťovní (ZZP) považuje tri milióny eur za poradcu, ktorý zhodnotí kondíciou súkromných zdravotných poisťovní a rizikovosť ich vyvlastnenia za vyhodené peniaze.

Združenie očakávalo, že vláda poverí práve tohto poradcu aj vyhodnotením prínosov a rizík, ktoré sú spojené so zavedením jednej zdravotnej poisťovne.

Podľa ZZP však kabinet ani v jednej oblasti poradenstva neočakáva informáciu o tom, aký prínos bude mať unitárny systém pre pacienta či o návratnosti sumy za vyvlastnenie. V poradcovi vidí združenie príležitosť, ako presvedčiť vládu, že milióny eur potrebné na vyvlastnenie, sa dajú použiť v zdravotníctve aj iným spôsobom.

„Ak však vláda chce dokázať, že politické ambície nestoja nad záujmom daňovníkov, mala by chýbajúce vyhodnotenie prínosov a rizík unitárneho systému, z pohľadu prínosov pre zdravotníctvo, zahrnúť do podmienok pre záujemcov,“ uviedla prezidentka ZZP Katarína Kafková.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...