Rast cien sa na Slovensku mierne spomalil

BRATISLAVA 15. júla (WEBNOVINY) – Dynamika rastu spotrebiteľských cien sa ani v šiestom mesiaci tohto roka výraznejšie nezmenila.

Po tom, čo sa v predchádzajúcich mesiacoch stabilizoval rast spotrebiteľských cien na úrovni 1,7 %, v júni inflácia ešte mierne spomalila na 1,6 %.

V priemere za prvý polrok tak spotrebiteľské ceny na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu SR stúpli o 1,9 %. V medzimesačnom porovnaní ceny rovnako ako v máji rástli aj v júni len minimálne o 0,1 %.

Na medziročnej báze najvyšší rast zaznamenali ceny za vzdelávanie, ktoré stúpli o 7,1 %. Oproti vlaňajšiemu júnu však zdraželi aj potraviny a nealkoholické nápoje o 4,4 %, alkoholické nápoje a tabak o 3,4 %, hotely, kaviarne a reštaurácie o 2,6 %, rekreácia a kultúra o 2,2 %, zdravie o 2,1 %, odevy a obuv o 1,1 %, poštové a telekomunikačné služby o 0,6 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá o 0,4 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domu o 0,3 % a rozličné tovary a služby o 0,2 %. Klesli iba ceny v doprave, o 1 %.

V medzimesačnom porovnaní v júni oproti máju vzrástli ceny za vzdelávanie o 1,8 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 1,1 %, odevy a obuv o 0,7 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,6 %, za rekreáciu a kultúru o 0,3 % a zdravie a hotely, kaviarne a reštaurácie zdraželi zhodne o 0,1 %.

Na druhej strane sa znížili ceny rozličných tovarov a služieb o 2,5 %, nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domu a poštových a telekomunikačných služieb zhodne o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá a doprava.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá sleduje spotrebiteľské ceny s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblasti daní, v júni poklesla z májových 1,8 % na 1,7 %. Čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej nezohľadňuje ani vývoj cien potravín, mierne spomalila z májových 1,1 % na 1 %. Na medzimesačnej báze dosiahla jadrová inflácia 0,2 % a čistá inflácia bola záporná na úrovni 0,1 %.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...