Rezort dopravy chce vytvoriť nový informačný systém

15.10.2013

BRATISLAVA 15. októbra (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR chce vytvoriť Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave za 26 mil. eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Rezort financií ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program informatizácie spoločnosti (OPIS) poskytol na tento účel nenávratný finančný príspevok ministerstvu dopravy.

Cieľom projektu je vytvoriť a sprevádzkovať nový informačný systém, ktorý bude obsahovať tri celky, a to Digitálnu autoškolu, Digitálne vzdelávanie a certifikácie a Integrované technické služby.

Digitálna autoškola by mala vytvoriť jednotný prístupový bod pre všetky dopravné správne orgány, autoškoly, lektorov autoškôl, uchádzačov o vodičské oprávnenie a iné subjekty. Na správu a schvaľovanie školiacich materiálov by mal slúžiť celok pod názvom Digitálne vzdelávanie a certifikácie. Systém bude zaisťovať ucelený proces vzdelávania a preskúšavania inštruktorov autoškôl. Efektívnu komunikáciu medzi subjektmi, ktoré sú zapojené do kontroly technického stavu vozidiel, by mal zabezpečiť celok Integrované technické služby.

Rezort dopravy predpokladá, že jednotný informačný systém zjednoduší vybavovanie žiadostí, skvalitní výučbu a certifikáciu, či zníži výskyt technicky nespôsobilých vozidiel v premávke.