Rezort dopravy pozastavil projektovú prípravu úsekov R4

BRATISLAVA 23. januára (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pozastavilo ďalšie prípravy projektových prác na plánovaných úsekoch rýchlostnej cesty R4 až do vypracovania štúdie realizovateľnosti.

„Predloženie štúdie realizovateľnosti je podmienkou pre zabezpečenie financovania výstavby rýchlostnej cesty R4 z fondov Európskej únie. Jej predmetom bude vyhodnotenie dopravno-inžinierskych a socio-ekonomických kritérií, posúdenie ekonomickej efektívnosti a inžiniersko-geologických rizík vedenia trasy rýchlostnej cesty R4,“ informoval v stredu agentúru SITA hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS) Marcel Jánošík.

Štúdia realizovateľnosti podľa neho preukáže opodstatnenosť realizácie R4 v predmetnom území.

Ako agentúra SITA v utorok už informovala, NDS zrušila verejné súťaže na vypracovanie dokumentácií stavebného zámeru a na územné rozhodnutie pre stavby úsekov rýchlostnej cesty R4 Svidník – Lomné a Lomné – Hanušovce nad Topľou. Zdôvodnila to zmenou okolností, za ktorých tendre vlani v júni vyhlásila. Odhadované náklady za dodanie projektov boli 1,28 mil. eur, resp. 1,94 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Dokumentácie stavebného zámeru a na územné rozhodnutie pre stavbu R4 Hanušovce nad Topľou – Kapušany má zabezpečiť spoločnosť Dopravoprojekt, a.s. na základe výsledku verejnej súťaže. Diaľničiari majú za to zaplatiť namiesto predpokladanej ceny 1,275 mil. eur iba 345 tis. eur bez DPH. Očakávaný podiel plnenia tejto zákazky v subdodávateľskom vzťahu je 72 %.

V lete roku 2014 by mala podľa predbežných plánov NDS začať výstavba severného obchvatu Prešova na R4 v dĺžke 14,7 kilometra. So začiatkom prác na úsekoch R4 Svidník – Lomné (19 kilometrov) a Lomné – Hanušovce nad Topľou (16 kilometrov), ako aj na úseku Hanušovce nad Topľou – Kapušany (15 kilometrov) sa počíta najskôr v roku 2016. Tieto úseky sú v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov a Svidník. Práce na týchto úsekoch by mali podľa zámeru trvať štyri roky. Výstavba ďalších dvoch úsekov R4 od štátnej hranice s Poľskom po Hunkovce (10 kilometrov) a ďalej po Ladomirovú (8,2 kilometra) v okrese Svidník by mala začať predbežne tiež v roku 2016 a trvať dva roky.

V súčasnosti pokračuje výstavba vyše 14-kilometrového úseku R4 od Košíc po štátnu hranicu s Maďarskom v okrese Košice – okolie. Práce začali v auguste 2010 a ukončené mali byť pôvodne vo februári tohto roku, ale pre rozsiahly archeologický prieskum sa očakáva, že cesta bude odovzdaná do užívania až koncom terajšieho roka.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...