Rezort hospodárstva rozdá investorom ďalšie peniaze

21.8.2012

BRATISLAVA 21. augusta (WEBNOVINY) – Ministerstvo hospodárstva SR (MH) našlo vo svojej kapitole prostriedky, ktoré by mali smerovať pre investorov vo forme investičných stimulov.

Rezort hospodárstva chce z rôznych iných svojich podprogramov presunúť na podporu investičných projektov necelých 4,6 mil. eur. Ministerstvo už požiadalo vládu o schválenie presunu prostriedkov.

„Reálny stav a možnosti financovania si vyžaduje schváliť zmenu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov na realizáciu nových investičných zámerov, ktorých realizácia povedie k znižovaniu nezamestnanosti v regiónoch, kde miera nezamestnanosti dosahuje vysokú úroveň,“ uviedol rezort.

Ministerstvo našlo nedočerpané prostriedky v podprograme Kia Motors Slovakia – rozšírenie výroby automobilov v sume necelých 2 mil. eur.

„Dôvodom nedočerpania finančných prostriedkov v rámci tohto podprogramu sú kurzové rozdiely v čase schvaľovania investičnej pomoci a v čase jej poskytnutia. Na základe usmernenia ministerstva financií sa nedočerpaná časť dotácie ku dňu zavedenia meny euro prepočítala konverzným kurzom, a to malo za následok prekročenie nominálnej hodnoty schválenej investičnej pomoci,“ dodalo ministerstvo.

Ďalšie financie rezort ušetril v podprograme Podpora projektu Samsung. „Voľné zdroje v sume 795,5 tisíc eur vznikli tiež z titulu kurzových rozdielov,“ doplnil rezort hospodárstva.

Tomu sa podarilo nájsť voľné prostriedky, ktoré by rád presunul na investičné stimuly, aj v podprograme Podpora regionálneho rozvoja.

„Ide o nedočerpané prostriedky v sume 1,8 mil. eur, na ktoré mala byť tento rok vyhlásená ešte jedna výzva. Nakoľko považujeme za výhodnejšie podporiť konkrétne investičné zámery, žiadame aj túto sumu presunúť na podporu rozvoja strategických investícií,“ konštatovalo ministerstvo.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.