Rezort pôdohospodárstva zabráni špekulatívnym nákupom pôdy

BRATISLAVA 22. júla (WEBNOVINY) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) chce zákonom zabrániť špekulatívnym nákupom poľnohospodárskej pôdy.

Vyplýva to z legislatívneho zámeru zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, ktorý prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Agrorezort chce touto právnou úpravou dosiahnuť, aby pôdu určenú na poľnohospodárske účely skupovali iba odborne spôsobilé subjekty, ktoré sa poľnohospodárstvu aktívne venujú.

Skúsenosti pri predaji poľnohospodárskej pôdy v SR v posledných rokoch podľa MPRV naznačujú, že jej ochrana pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie nepostačuje.

Agrorezort tiež poukázal na zistenia, že až pri 39,82 % nakúpených pozemkov nebolo možné určiť, kto ich kúpil, a na aké účely ich chce využívať. Nevylučuje teda, že môže ísť o špekulatívny nákup pôdy, ktorá bude neskôr slúžiť na iné než poľnohospodárske účely.

„Napovedá tomu aj tá skutočnosť, že cca 50 000 až 60 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy nakúpili právnické a realitné kancelárie pre svojich klientov, fyzické a právnické osoby s entitou v Slovenskej republike, ktoré na pôde nehospodária,“ uvádza spomínaný materiál.

Podľa ministerstva tiež hrozí, že niektoré subjekty majú v úmysle dosiahnuť z danej pôdy neprimerané výnosy, a to bez ohľadu na kvalitu jej obhospodarovania a najmä bez rešpektovania agrotechnických úkonov minimalizujúcich riziko jej znehodnotenia.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...