Rezort práce získal 70 miliónov eur na podporu zamestnanosti

21.9.2012

BRATISLAVA 21. septembra (WEBNOVINY) – Európska komisia (EK) povolila ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny presun 70 miliónov eur na podporu zamestnanosti z operačného programu Vzdelávanie do operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

„Zvýšenie príspevku je osobitne potrebné najmä na urgentné riešenie problému nezamestnanosti mladých ľudí. Riešenie tohto problému je cieľom nielen našej vlády, ale aj Európskej komisie, keďže Slovensko ako aj celá Európa čelí narastajúcej a dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí,“ povedal agentúre SITA hovorca ministerstva Michal Stuška

Aj preto podľa Stušku zástupcovia EK ešte začiatkom leta na prvých rokovaniach potvrdili vedeniu rezortu práce ich maximálny záujem mimoriadne skrátiť inokedy zdĺhavejší schvaľovací proces. Projekty na podporu takmer 11 500 pracovných miest sa vďaka aktuálnemu schváleniu realokácie finančných zdrojov v Bruseli môžu začať rozbiehať už v októbri. Budúci žiadatelia o dotáciu na vytvorenie nových miest môžu očakávať vyhlásenie výzvy zo strany Európskeho sociálneho fondu v najbližších týždňoch.

Slovensko 11. júla predložilo EK žiadosť o revíziu operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z dôvodu výrazných sociálnoekonomických zmien. V rámci troch projektov už viacnásobne prerokovaných a konzultovaných s EK chce ministerstvo práce podporiť vznik približne 11 500 nových pracovných miest vo verejnom i v súkromnom sektore.

V záujme pomoci čo najširšiemu spektru zamestnávateľov a odvetví budú projekty postavené na jednoduchej grantovej schéme. Ministerstvo práce bude zamestnávateľom, ktorí vytvoria preukázateľne nové pracovné miesta, prispievať na časť mzdových výdavkov maximálne do výšky minimálnej mzdy plus príslušné odvody.

Spoločnou filozofiou podpory v rámci troch projektov je vytvorenie motivačného impulzu pre zamestnávateľa vo forme refundácie ceny práce odvodenej od minimálnej mzdy, to však len v prípade preukázaného vytvorenia nových pracovných miest. Z novovytvorených pracovných miest sa väčšina bude týkať mladých nezamestnaných do veku 29 rokov.