Rezort spravodlivosti má výhrady k novele zákona o Eximbanke

BRATISLAVA 25. júla (WEBNOVINY) – Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR má pripomienky k návrhu novely zákona o Exportno-importnej banke (Eximbanka), ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR.

Rezort spravodlivosti nesúhlasí s navrhovanou formou obmedzenia exekučnej imunity, ktorá by v nedostatočnej miere chránila veriteľov Eximbanky. Ministerstvo spravodlivosti to uviedlo ako zásadnú pripomienku k novele, ktorá sa nachádza v pripomienkovom

V návrhu novely ministerstvo financií navrhlo zúžiť rozsah ručenia štátu, čo by umožňovalo každému z veriteľov si uspokojiť zákonným spôsobom svoje pohľadávky voči Eximbanke. Podľa MS SR by navrhované znenie umožňovalo natoľko široký výklad v otázke majetku Eximbanky nepodliehajúceho exekúcii, že by mohlo viesť až k vylúčeniu všetkého jej majetku z exekúcie.

Ministerstvo spravodlivosti preto navrhuje zmeniť znenie novely zákona tak, aby bol vymedzený majetok, ktorý podlieha exekučnému konaniu. Rezort spravodlivosti alternatívne navrhol vytváranie povinnej rezervy pre prípad exekúcie, aby boli nároky veriteľov skutočne uspokojené.

V súčasnosti sa o exekučnej imunite rozhoduje aj na Ústavnom sude, kde ešte 3. apríla tohto roku podala návrh Generálna prokuratúra SR. Argumentovala tým, že napadnutá právna úprava exekučnej imunity Eximbanky umožňuje zneužitie práva, porušuje princíp rovnosti, právo rovnakej ochrany vlastníckeho práva. To podľa prokuratúry vedie k situácii, že ak Eximbanka dobrovoľne neuspokojí pohľadávky svojich veriteľov, ich pohľadávky sú v podstate nevymožiteľné.

Naopak, Eximbanka si chce svoju exekučnú imunitu uchovať, nakoľko jediné exekučné konanie vedené voči nej bolo zastavené splnením si povinností. V tomto prípade sa konanie ukončilo mimosúdnou dohodou oboch zúčastnených strán, keď Eximbanka splnila veriteľovi, čo jej ukladalo rozhodnutie súdu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...