Riešenie PosAm pre poisťovne slávi úspech v zahraničí

3.10.2013

BRATISLAVA 3. októbra (WBN/PR) – Dlhoročné skúsenosti a najnovšie investície v oblasti vývoja a implementácie aplikácií pre podporu predaja poistných produktov a manažmentu poistných udalostí majú zásluhu na tom, že sa PosAm začína presadzovať s riešeniami pre core business poisťovní aj v zahraničí.

Významnú poisťovaciu spoločnosť v Chorvátsku zaujali riešenia PosAm Allegro Multichannel, určené pre podporu predaja poistných produktov. PosAm-u sa tak začína presadzovať na poli dodávok softvérových riešení a procesných konzultácií pre komerčné poisťovne aj v zahraničí.

Jedná sa o dôležitý posun potvrdzujúci kvalitu našich riešení a dokladujúcich naše znalosti a skúsenosti na poli optimalizácie kľúčových procesov v poisťovníctve. PosAm ťaží zo svojich niekoľkoročných skúseností a úspešných implementácií riešení v tejto oblasti na Slovensku a v Čechách. Potvrdzuje sa tým zároveň správnosť nedávnych investícií do inovácií samotných riešení ale aj podpory predaja, ktoré mali za cieľ posilniť akceptáciu riešení pre core business poisťovní v zahraničí.

V oblasti automatizácie predaja podporujú PosAm riešenia mobilný predaj produktov, riadenie predaja s prepracovaným reportingom a tiež manažment kampaní. Podrobnejšie informácie o riešeniach pre poisťovne získate na www.posam.sk/allegroSK

O spoločnosti
PosAm pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990. Z niekoľkých nadšencov výpočtovej techniky sa spoločnosť rozvinula do firemnej štruktúry s viac ako 250 zamestnancami. V roku 2010 sa PosAm stal súčasťou skupiny Slovak Telekom, čím potvrdil a posilnil pozíciu vedúcej IT spoločnosti na Slovensku. Hlavným cieľom spoločnosti je prinášať partnerom a zákazníkom úžitok prostredníctvom unikátnych riešení s využitím potenciálu širokej škály informačných technológií. PosAm sústreďuje svoje úsilie na poskytovanie služieb a riešení pre korporátnych zákazníkov. V rámci svojho portfólia PosAm ponúka individuálny softvérový vývoj, vlastné aplikačné riešenia, systémovú integráciu, konzultačné služby, outsourcing a infraštruktúrne riešenia. Partnerské vzťahy so svetovými technologickými lídrami, inovačný potenciál manažmentu a silný lokálny tím, podporený investíciami do vzdelávania zamestnancov sú zárukou neustáleho napredovania a špičkových výkonov.