Ropovod Bratislava- Schwechat je na zozname projektov EÚ

BRATISLAVA 24. júla (WEBNOVINY) – Súčasťou európskeho zoznamu projektov spoločného záujmu je aj regionálny projekt ropovodného prepojenia Slovenska a Rakúska Bratislava – Schwechat Pipeline (BSP).

Zoznam projektov schválila Európska komisia. „Vzhľadom na aktuálnu diskusiu o strategickosti projektu Bratislava – Schwechat Pipeline považujem schválenie tohto zoznamu na úrovni Európskej únie za významnú skutočnosť a potvrdenie správnosti a opodstatnenosti argumentov a následných rozhodnutí, ktoré súvisia s týmto projektom,“ uviedol v stredu minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

Projekt ropovodného prepojenia SR a Rakúska realizujú spoločne Transpetrol, a.s. a spoločnosť OMV.

Európsky zoznam projektov spoločného záujmu zahŕňa regionálny zoznam projektov v sektoroch energetiky, plynárenstva a dodávok ropy. Súčasťou zoznamu projektov spoločného záujmu, týkajúcich sa SR, sú podľa rezortu hospodárstva aj projekty prepojenia plynárenských sietí Slovenska s Maďarskom a Poľskom, ktoré navrhla spoločnosť eustream, a.s.

Patria tam aj klastre prepojení elektrizačných sústav Slovenska a Maďarska navrhnuté spoločnosťou SEPS, a.s. a tiež projekt rekonštrukcie zvýšenia kapacity ropovodu Adria, ktorého realizátorom je maďarský koncern MOL, resp. spoločnosť Slovnaft a.s., informovalo ministerstvo hospodárstva.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...